Juridische begeleiding van uw UWV of AOV procedure door gespecialiseerde advocaten


MEER WETEN

Wilt u dat wij u in contact brengen met een gespecialiseerde WIA, Ziektewet, Wajong, SVB of AOV advocaat

De slagingskans van uw claim op een arbeidsongeschiktheidsverzekering van het UWV stijgt met 56% indien u onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige contra-expertise gecombineerd met de inzet van gespecialiseerde advocaten.

✓ Gespecialiseerde advocaten bij arbeidsongeschiktheid geschillen UWV (WIA, Ziektewet, Wajong) en particuliere AOV

✓ In combinatie met verzekeringsgeneeskundige contra-expertises en second opinions

✓ Financiering mogelijk via dekking van uw rechtsbijstandverzekering via recht op vrije advocaatkeuze

JUSTICE STATUE

Gespecialiseerde advocaten Arbeidsongeschiktheid

Het Expertise Orgaan ondersteunt particulieren die zich niet kunnen vinden in de (her) beoordeling UWV van uw arbeidsongeschiktheid en een second opinion wensen in de vorm van onafhankelijke arbeidsmedische expertiserapportage. Dit wordt ook wel een verzekeringsgeneeskundige second opinion of contra-expertise genoemd.

Uit onafhankelijk en wetenschappelijk vastgesteld onderzoek blijkt effectiviteit van een second opinion in bezwaar- en/of beroepzaken. De kans dat u een bezwaar- of beroepsprocedure tegen het UWV succesvol afsluit is wel tot 54% groter.

De combinatie met gespecialiseerde advocaten maakt dat u alles uit uw individuele zaak haalt. Wij werken nauw samen met een aantal uitstekende advocaten op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Wij brengen de zaak graag bij hen onder zodat uw dossier in goede handen is.


CONTACT ONZE EXPERTSONS PROCES

Indien je besluit van onze expertise gebruik te maken en ook een gespecialiseerde advocaat in te schakelen en je vraagt af “hoe werkt dat ”, dan is het belangrijk te weten hoe de procedure verloopt. We hebben het voor je op een rijtje gezet en de procedure in vier stappen uitgelegd:

 

✓ STAP 1

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen, te bellen of het contactformulier in te vullen

✓ STAP 2

U ontvangt van ons een bevestiging met de gegevens die wij van u nodig hebben om voor u een second opinion te verzorgen en daarbij een gespecialiseerde advocaat voor u te zoeken.

✓ STAP 3

U ontvangt een opdrachtbevestiging en een instructie over de procedure.

✓ STAP 4

U accepteert de opdracht waarna wij voor u een spreekuur inplannen bij de verzekeringsarts alsmede de advocaat

Meer informatie over hoe een second opinion of contra-expertise werkt? 


DIRECT CONTACT

WAT WORDT ONDERZOHT IN DE SECOND OPINION OF CONTRA-EXPERTISE?Onze verzekeringsarts concludeert op basis van de objectief beschikbare medische informatie welke (arbeids)belasting daadwerkelijk van u gevraagd kan worden. Eventueel worden andere deskundigen geraadpleegd, zoals psychiaters, psychologen of klinische specialisten.
De door de verzekeringsarts geconstateerde belastbaarheid wordt door ons vertaald in de gestandaardiseerde – algemeen erkende – FML (Functionele Mogelijkheden Lijst). Deze standaard wordt gehanteerd door UWV, arbodiensten en wordt als zodanig erkend door rechtbanken.
Het Expertise Orgaan hanteert de FML als het voornaamste middel om uw belastbaarheid ten aanzien van werk te onderbouwen. Onze arbeidsdeskundige gaat vervolgens aan de slag op basis van de opgestelde of herziene FML, om na te gaan of de arbeidsdeskundige beoordeling van het UWV wel juist is.

Wilt u meer weten of een second opinion (of contra-expertise) aanvragen, neem direct contact met ons op.


DIRECT CONTACT