Medische en psychiatrische expertise of second opinion bij arbeidsongeschiktheid

Het Expertise Orgaan adviseert een psychiatrische expertise in te zetten bij (vermoeden van) complexere persoonlijkheidsproblematiek en het verhelderen of actualiseren van psychiatrische klachten in UWV procedures bij arbeidsongeschiktheid en ook civiele procedures bij arbeidsongeschiktheid. De rapportage wordt door ons inclusief indicatieve prognose en vaststelling van aanvullende behandelingsnoodzaak en -termijn opgeleverd.

Het Expertise Orgaan werkt samen met enkele gespecialiseerde psychiaters in arbeidszaken. Deze onafhankelijk psychiaters zijn gespecialiseerd en ervaren in het komen tot en onderbouwen van diagnose in relatie tot de context van arbeid.

Dit onderzoek wordt vaak in combinatie met een medisch expertiseonderzoek of second opinion ingezet. De verzekeringsartsen van Het Expertise Orgaan zijn gewend in deze multidisciplinaire setting te werken en zijn bekend met vraagstelling aan en interpretatie van deze psychiatrische gegevens.

Meer weten over second opinion verzekeringsarts?

Wilt u meer weten of een second opinion verzekeringsarts aanvragen, neem direct contact met ons op.