In bezwaar of beroep tegen een UWV-besluit?

Wij kunnen je mogelijk helpen met specialistische en onafhankelijke geneeskundige onderbouwing. Voor verschillende beslissingen zijn er mogelijk kansen voor bezwaar of beroep. Lees gerust verder of neem contact op!

BEZWAAR EN BEROEP TEGEN EEN UWV BESLUIT?

Het Expertise Orgaan ondersteunt u door te zorgen voor specialistische (en onafhankelijke) verzekeringsgeneeskundige en/of arbeidsdeskundige onderbouwing van een bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen een beslissing van het UWW inzake uw WIA-, Ziektewet, of Wajong uitkering. .

Voor de juridische onderbouwing werken wij vaak samen met gespecialiseerde advocaten Sociale Zekerheid die ons inschakelen voor contra-expertise. Wij zorgen in samenwerking met de juridisch gemachtigde ervoor dat uw UWV bezwaar- en/of beroep juridisch optimaal wordt onderbouwd door onze contra-expertise. Heeft u nog geen advocaat? Wij kunnen u doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten WIA, Ziektewet, Wajong en AOV die goede resultaten bereiken.

Hoe werkt een arbeidsmedische contra-expertise en wat wordt daarbij onderzocht?

  • Het Expertise Orgaan is een erkend gemachtigde van het UWV en is gemachtigd uw dossier van het UWV op te vragen of dat krijgen wij via uw advocaat.
  • Een intakegesprek wordt binnen 48 uur telefonisch ingepland door onze juridisch geschoolde trajectregisseurs, die vervolgens zorgen dat het arbeidsmedische dossier volledig wordt opgevraagd.
  • Indien nodig wordt een onderzoek door de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het Expertise Orgaan op onze spreeklocatie of bij u thuis afgenomen. Veelal kan echter op basis van de aanwezige dossierinformatie een expertise worden uitgebrach tenzij een lichamelijk onderzoek is voorbehouden. In beroep- of hogerberoepsprocedures UWV is dat meestal vereist.
  • Eventueel aanvullend (diagnostisch) onderzoek door medisch specialisten indien hier concrete aanwijzingen voor bestaan dat dit uw dossier zal baten.
  • De onderzoeksresultaten verwerken wij in een onafhankelijk verzekeringsgeneeskundig contra-expertiserapport, dat aan de opdrachtgever wordt verzonden. Dat kan bijvoorbeeld uw advocaat zijn, uzelf en in sommige gevallen de rechtbank.
  • In samenwerking met gespecialiseerde advocaten zorgen wij voor optimale vertegenwoordiging in bezwaar en beroep tegen het UWV.

Gratis kansanalyse aanvragen?

Gratis beoordeling van de redelijke kans van slagen door een onafhankelijk verzekeringsarts.