In bezwaar of beroep tegen een UWV-besluit?

Wij kunnen je mogelijk helpen met specialistische en onafhankelijke geneeskundige onderbouwing. Voor verschillende beslissingen zijn er mogelijk kansen voor bezwaar of beroep. Lees gerust verder of neem contact op!

BEZWAAR EN BEROEP TEGEN EEN UWV BESLUIT?

Het Expertise Orgaan ondersteunt u door te zorgen voor specialistische (en onafhankelijke) verzekeringsgeneeskundige en/of arbeidsdeskundige onderbouwing van een bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen een beslissing van het UWW inzake uw WIA-, Ziektewet, of Wajong uitkering. .

Voor de juridische onderbouwing werken wij vaak samen met gespecialiseerde advocaten Sociale Zekerheid die ons inschakelen voor contra-expertise. Wij zorgen in samenwerking met de juridisch gemachtigde ervoor dat uw UWV bezwaar- en/of beroep juridisch optimaal wordt onderbouwd door onze contra-expertise. Heeft u nog geen advocaat? Wij kunnen u doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten WIA, Ziektewet, Wajong en AOV die goede resultaten bereiken.

Hoe werkt een arbeidsmedische contra-expertise en wat wordt daarbij onderzocht?

  • Het Expertise Orgaan is een erkend gemachtigde van het UWV en is gemachtigd uw dossier van het UWV op te vragen of dat krijgen wij via uw advocaat.
  • Een intakegesprek wordt binnen 48 uur telefonisch ingepland door onze juridisch geschoolde trajectregisseurs, die vervolgens zorgen dat het arbeidsmedische dossier volledig wordt opgevraagd.
  • Indien nodig wordt een onderzoek door de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het Expertise Orgaan op onze spreeklocatie of bij u thuis afgenomen. Veelal kan echter op basis van de aanwezige dossierinformatie een expertise worden uitgebrach tenzij een lichamelijk onderzoek is voorbehouden. In beroep- of hogerberoepsprocedures UWV is dat meestal vereist.
  • Eventueel aanvullend (diagnostisch) onderzoek door medisch specialisten indien hier concrete aanwijzingen voor bestaan dat dit uw dossier zal baten.
  • De onderzoeksresultaten verwerken wij in een onafhankelijk verzekeringsgeneeskundig contra-expertiserapport, dat aan de opdrachtgever wordt verzonden. Dat kan bijvoorbeeld uw advocaat zijn, uzelf en in sommige gevallen de rechtbank.
  • In samenwerking met gespecialiseerde advocaten zorgen wij voor optimale vertegenwoordiging in bezwaar en beroep tegen het UWV.

Gratis kansanalyse aanvragen?

Gratis beoordeling van de redelijke kans van slagen door een onafhankelijk verzekeringsarts.

FAQ vragen Bezwaar en Beroep UWV

Er zijn verschillende veelvoorkomende fouten die het UWV kan maken tijdens de afhandeling en beoordeling van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Onjuiste beoordeling van de medische situatie: Soms kan het UWV een onjuiste interpretatie maken van uw medische situatie of over het hoofd zien hoe uw zichtbare of onzichtbare aandoening uw vermogen om te werken negatief beïnvloedt.

Onvolledige informatie: Het UWV kan ook fouten maken als uw dossier onvolledige of verkeerde informatie bevat. Dit kan leiden tot onjuiste beslissingen over uw arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Onjuiste berekening van de uitkering: Soms kunnen er fouten optreden bij de berekening van de uitkering zelf, bijvoorbeeld verkeerd berekende percentages of bedragen of dat wordt uitgegaan van een verkeerd of te laag loon. 

Hoe kan het Expertise Orgaan mij helpen met deze veelvoorkomende fouten?

Het Expertise Orgaan kan u op verschillende manieren helpen:

Deskundige contra-expertise of second opinion: Onze experts kunnen uw dossier grondig evalueren en de beslissing van het UWV toetsen in de vorm van een verzekeringsgeneeskundige contra-expertise of second opinion. We kunnen u helpen de fouten van het UWV te identificeren en uitleggen hoe deze uw zaak beïnvloeden zodat dit wordt benut in uw voordeel bij een bezwaar- of beroepsprocedure.

Ondersteuning bij bezwaar of beroep: We kunnen u eveneens ondersteunen bij het opstellen en indienen van een bezwaar tegen de beslissing van het UWV door onze samenwerking met in arbeidsongeschiktheid gespecialiseerde advocaten. We zullen in samenwerking met uw advocaat zorgen dat alle relevante feiten en bewijsmateriaal op de juiste manier worden gepresenteerd waarmee de kans op een succesvol bezwaar- en beroep wordt vergroot.

Snelle actie bij bezwaar of beroep

Onthoud dat het belangrijk is om snel actie te ondernemen en uw rechten te verdedigen als u denkt dat er fouten zijn gemaakt in de beslissing over uw arbeidsongeschiktheidsuitkering voor het verstrijken van de bezwaartermijn. Neem vandaag nog contact met het Expertise Orgaan op en laat ons u helpen een eerlijke en juiste uitkomst te bereiken.

Het proces om bezwaar te maken tegen een UWV-beslissing over arbeidsongeschiktheid bestaat uit verschillende stappen waar het Expertise Orgaan u bij kan ondersteunen:

Formeel Bezwaar: De eerste stap is het indienen van een formeel bezwaar. Dit moet binnen zes weken na de datum van het oorspronkelijke UWV-besluit worden gedaan. Uw bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en dient gedetailleerde informatie bevatten over waarom u het niet eens bent met de beslissing. Wij zijn voorstander om uw bezwaar door gespecialiseerde advocaten sociale zekerheid of arbeidsongeschiktheid te laten verzorgen.

Verstrekken van Bewijsmateriaal: U moet alle relevante medische documenten en bewijsmateriaal toevoegen die uw bezwaar kunnen ondersteunen. Dit kan onder andere bestaan uit uw medische dossier via uw huisarts of specialisten, verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige beoordelingen van het UWV. Het Expertise Orgaan kan u hierbij ondersteunen.

Hoorzitting: Nadat uw bezwaar is ontvangen, kan het UWV ervoor kiezen om een hoorzitting te houden waar wij wel voorstander van zijn en waarbij de bezwaarverzekeringsarts aanwezig dien te zijn. Tijdens de hoorzitting kunt u toelichten zelf of via uw gemachtigde waarom u het niet eens bent met de beslissing. Wij raden aan om uw gemachtigde aanwezig te laten zijn.

Beslissing over het Bezwaar: Het UWV zal uw bezwaar en al het bijgevoegde bewijsmateriaal beoordelen bij de heroverweging in bezwaar. Het UWV zal dan na de heroverweging in bezwaar een beslissing op bezwaar nemen waarbij wordt beslist of de oorspronkelijke beslissing wordt herzien of niet. Indien het bezwaar wordt afgewezen kunt u in beroep bij de bestuursrechter. Tenslotte kunt u nog in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.

Deskundige contra-expertise of second opinion: Onze experts kunnen uw dossier grondig evalueren en de beslissing van het UWV toetsen in de vorm van een verzekeringsgeneeskundige contra-expertise of second opinion. We kunnen u helpen de fouten van het UWV te identificeren en uitleggen hoe deze uw zaak beïnvloeden zodat dit wordt benut in uw voordeel bij een bezwaar- of beroepsprocedure.

Ondersteuning bij bezwaar of beroep: We kunnen u eveneens ondersteunen bij het opstellen en indienen van een bezwaar tegen de beslissing van het UWV door onze samenwerking met in arbeidsongeschiktheid gespecialiseerde advocaten. We zullen in samenwerking met uw advocaat zorgen dat alle relevante feiten en bewijsmateriaal op de juiste manier worden gepresenteerd waarmee de kans op een succesvol bezwaar- en beroep wordt vergroot.

Snelle actie bij bezwaar of beroep

Onthoud dat het belangrijk is om snel actie te ondernemen en uw rechten te verdedigen als u denkt dat er fouten zijn gemaakt in de beslissing over uw arbeidsongeschiktheidsuitkering voor het verstrijken van de bezwaartermijn. Neem vandaag nog contact met het Expertise Orgaan op en laat ons u helpen een eerlijke en juiste uitkomst te bereiken.

Wilt u meer informatie en persoonlijke ondersteuning bij het maken van bezwaar tegen een UWV-beslissing? Neem dan nu contact op met het Expertise Orgaan! Onze deskundige team staat klaar om uw zaak te beoordelen, u te adviseren en u te begeleiden bij elke stap van het bezwaarproces.

Om effectief bezwaar of beroep in te dienen tegen een besluit van het UWV, zijn de volgende documenten en bewijsstukken essentieel:

Het oorspronkelijke besluit van het UWV: U moet een kopie van het besluit waar u bezwaar tegen maakt of beroep op instelt bij de hand hebben. Dit is van belang omdat in uw bezwaar of beroep specifiek moet worden verwezen naar de details van deze beslissing.

Medische documentatie: Als uw bezwaar of beroep betrekking heeft op een medische beoordeling, zijn gedetailleerde medische verslagen en verklaringen van (huis)artsen, specialisten of therapeuten cruciaal. Dit kan zijn MRI-scans, röntgenfoto’s, bloedtestresultaten, verslagen van fysiotherapeuten of andere relevante documenten die uw medische toestand aantonen.

Arbeidsdeskundige beoordeling: Als uw bezwaar of beroep betrekking heeft op uw arbeidsvermogen, is een onafhankelijke arbeidsdeskundige beoordeling van belang. Dit moet uw beperkingen, mogelijkheden en eventuele aanpassingen op de werkplek in detail weergeven.

Persoonlijke verklaring: Een gedetailleerde persoonlijke verklaring waarin u uitlegt hoe uw aandoening uw dagelijkse leven en uw vermogen om te werken beïnvloedt, kan van groot belang zijn om uw zaak te ondersteunen in een UWV bezwaar- of beroepsprocedure.

Elk geval is uniek, en daarom kan het zijn dat u meer of minder documenten nodig heeft, afhankelijk van uw specifieke situatie. Maar maak u geen zorgen!

Het Expertise Orgaan staat uiteraard klaar om u te helpen. Onze deskundigen bieden advies op maat en begeleiden u stap voor stap door het proces. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor ondersteuning bij uw arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV.