Loonwaarde-expertise

Om de juiste hoogte van de loonkostensubsidie bepalen

Bij het bereiken van duurzame uitstroom voor mensen met een arbeidsbeperking speelt het instrument loonkostensubsidie een belangrijke rol. Dit is onder meer vastgelegd in de Participatiewet. De loonkostensubsidie wordt gezien als een belangrijke prikkel voor werkgevers om sneller iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Om de hoogte van deze loonkostensubsidie vast te stellen, is een loonwaardemeting vereist, die objectief en betrouwbaar dient te worden vastgesteld. Het Expertise Orgaan kan dit voor u verzorgen. Er zijn verschillende methoden door de Rijksoverheid goedgekeurd.

Betrouwbare en valide metingen

Wij doen dit door een loonwaarde-expert (arbeidsdeskundige) te ondersteunen met een erkende methodiek om de loonwaarde van een medewerker objectief vast te stellen. Hierbij voert de loonwaarde-expert een assessment uit, waarna hij/zij aan de hand van de resultaten hiervan een bedrijfsbezoek verricht. De bevindingen van dit bedrijfsbezoek koppelt de loonwaarde-expert terug in ons online systeem. Dit resulteert in een betrouwbare en valide meting van de loonwaarde en loonkostensubsidie van de medewerker.

Het Expertise Orgaan kan meerdere gecertificeerde methodieken toepassen, waaronder Dariuz™. Maar ook met een traditionele arbeidsmedische beoordeling kan zij de loonwaarde van een medewerker vaststellen. In alle gevallen wordt de loonwaarde door een ervaren arbeidsdeskundige vastgesteld.

Meer weten, neem direct contact met ons op.