Second opinion AOV

Wilt u een second opinion aanvragen vanwege een AOV-kwestie? Dan ben je bij Het Expertise Orgaan aan het juiste adres! Lees verder of neem contact op.

Second opinion recht AOV-verzekerde op een onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige contra-expertise.

Indien u als zelfstandig ondernemer (ZZP-er) een second opinion wilt aanvragen omdat u het oneens bent met het medische oordeel van uw inkomens- of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), bestaat er in voorkomende gevallen een second opinion recht. Bijvoorbeeld als u door de verzekeraar als onvoldoende arbeidsongeschikt bent beoordeeld.

Lees dan hieronder verder wat uw rechten zijn. Als u arbeidsongeschikt bent als zelfstandig ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten bij een inkomensverzekeraar (bv. Aegon, Movir en de Amersfoortse) komt u in de meeste gevallen in aanmerking voor een second opinion AOV (dit wordt ook wel wel herbeoordeling AOV genoemd) door een onafhankelijke verzekeringsarts. De kosten worden door uw verzekeraar vergoed.

De verzekeringsbranche heeft een protocol opgesteld (protocol claims individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) waarin zij branchebreed aan verzekerden een second opinionrecht toekennen indien een verzekerde zich niet in de beslissing van de verzekeraar kan herkennen. Lees goed de actuele polisvoorwaarden of uw eigen verzekeraar in een second opinionrecht AOV voorziet. Wij gaan dit anders graag voor u na.

Hoe groot is het belang van een second opinion AOV door een onafhankelijke verzekeringsarts?

Een extern en onafhankelijk verzekeringsgeneeskundig expertiseonderzoek in de vorm van een Second Opinion AOV of een herbeoordeling AOV vormt de basis voor het (alsnog) verkrijgen van een recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij arbeidsongeschiktheid onder de polisvoorwaarden van uw AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering).  Een ding is zeker! Met de deskundige onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige expertise  van het Expertise Orgaan staat u sterker in het geschil met uw verzekeraar.  U heeft bijna 56% meer kans een zaak succesvol af te sluiten met een contra-expertise onderzoek!

Laat daarom het onderzoek van uw verzekeraar direct toetsen door een onafhankelijke second opinion AOV verzekeringsarts. Dit zijn onafhankelijke en onpartijdige verzekeringsartsen die goed kunnen beoordelen of u kans maakt op toekenning van een recht op uw AOV uitkering bij of wegens arbeidsongeschiktheid.

Is het Expertise Orgaan onafhankelijk en onpartijdig?

De verzekeringsartsen van het Expertise Orgaan zijn onpartijdig en onafhankelijk in hun oordeel en niet hiërarchisch verbonden aan een arbodienst, verzekeraar of het UWV. Dat is een van de redenen dat onze artsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise oordeel als er een verschil van inzicht bestaat over de (juiste) mate van arbeidsongeschiktheid. Het Expertise Orgaan is initiatiefnemer van De Landelijke Second Opinion Poli, welke het recht op een onafhankelijke second opinion bedrijfsarts landelijk uitvoert. Wij staan vermeld op het arboportaal,  een website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onafhankelijke organisatie en worden daarbij ondersteund door het FNV.

Laat daarom het onderzoek van uw verzekeraar direct toetsen door een onafhankelijke second opinion AOV verzekeringsarts. Dit zijn onafhankelijke en onpartijdige verzekeringsartsen die goed kunnen beoordelen of u kans maakt op toekenning van een recht op uw AOV uitkering bij of wegens arbeidsongeschiktheid.

HOE KUNNEN WIJ U ONDERSTEUNEN BIJ EEN SECOND OPINION AOV OF HERBEOORDELING AOV?

Het Expertise Orgaan ondersteunt u door te zorgen voor de juiste (en onafhankelijke) medische onderbouwing van een bezwaar tegen uw AOV verzekeraar bij verschil van inzicht over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid. Voor de juridische onderbouwing hebben wij gespecialiseerde juristen sociale zekerheid in dienst en werken wij samen met externe juristen en advocatenkantoren.

Wij kunnen de verzekeraar overtuigen dat de second opinion AOV of herbeoordeling AOV noodzakelijk is en toegevoegde waarde biedt.

Indien de verzekeraar instemt met de second opinion, dient hij in principe de kosten van de Second Opinion AOV te dragen e.e.a. conform de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR TOEKENNING VAN EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING DOOR UW AOV VERZEKERAAR?

  1. U komt indien u langdurige arbeidsongeschikt bent, mogelijk in aanmerking voor een AOV uitkering indien u voldoet aan de voorwaarden uit uw AOV polis.

  2. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt in dat geval vastgesteld door de AOV verzekeraar op vergelijkbare wijze als bijvoorbeeld het UWV de WIA ( WAO) en Wajong vaststelt.

  3. Dit houdt kortom in dat verzekeringsgeneeskundig onderzoek gedaan worden door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van uw verzekeraar.

  4. Een voorbeeld om de situatie nader toe te lichten in een concreet voorbeeld volgt.

GEWENST RESULTAAT SECOND OPINION AOV

U onderbouwt optimaal uw aanspraak op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering en vergroot aanzienlijk de kans dat aan u alsnog een AOV-uitkering toegekend wordt.

Heeft u nog vragen aan het Expertise Orgaan over een AOV second opinion of herbeoordeling AOV of hoe de procedure daartoe werkt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen over de second opinion AOV of herbeoordeling AOV .