Second opinion AOV

Wilt u een second opinion aanvragen vanwege een AOV-kwestie? Dan ben je bij Het Expertise Orgaan aan het juiste adres! Lees verder of neem contact op.

Second opinion recht AOV-verzekerde op een onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige contra-expertise.

Indien u als zelfstandig ondernemer (ZZP-er) een second opinion wilt aanvragen omdat u het oneens bent met het medische oordeel van uw inkomens- of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), bestaat er in voorkomende gevallen een second opinion recht. Bijvoorbeeld als u door de verzekeraar als onvoldoende arbeidsongeschikt bent beoordeeld.

Lees dan hieronder verder wat uw rechten zijn. Als u arbeidsongeschikt bent als zelfstandig ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten bij een inkomensverzekeraar (bv. Aegon, Movir en de Amersfoortse) komt u in de meeste gevallen in aanmerking voor een second opinion AOV (dit wordt ook wel wel herbeoordeling AOV genoemd) door een onafhankelijke verzekeringsarts. De kosten worden door uw verzekeraar vergoed.

De verzekeringsbranche heeft een protocol opgesteld (protocol claims individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) waarin zij branchebreed aan verzekerden een second opinionrecht toekennen indien een verzekerde zich niet in de beslissing van de verzekeraar kan herkennen. Lees goed de actuele polisvoorwaarden of uw eigen verzekeraar in een second opinionrecht AOV voorziet. Wij gaan dit anders graag voor u na.

Hoe groot is het belang van een second opinion AOV door een onafhankelijke verzekeringsarts?

Een extern en onafhankelijk verzekeringsgeneeskundig expertiseonderzoek in de vorm van een Second Opinion AOV of een herbeoordeling AOV vormt de basis voor het (alsnog) verkrijgen van een recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij arbeidsongeschiktheid onder de polisvoorwaarden van uw AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering).  Een ding is zeker! Met de deskundige onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige expertise  van het Expertise Orgaan staat u sterker in het geschil met uw verzekeraar.  U heeft bijna 56% meer kans een zaak succesvol af te sluiten met een contra-expertise onderzoek!

Laat daarom het onderzoek van uw verzekeraar direct toetsen door een onafhankelijke second opinion AOV verzekeringsarts. Dit zijn onafhankelijke en onpartijdige verzekeringsartsen die goed kunnen beoordelen of u kans maakt op toekenning van een recht op uw AOV uitkering bij of wegens arbeidsongeschiktheid.

Is het Expertise Orgaan onafhankelijk en onpartijdig?

De verzekeringsartsen van het Expertise Orgaan zijn onpartijdig en onafhankelijk in hun oordeel en niet hiërarchisch verbonden aan een arbodienst, verzekeraar of het UWV. Dat is een van de redenen dat onze artsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise oordeel als er een verschil van inzicht bestaat over de (juiste) mate van arbeidsongeschiktheid. Het Expertise Orgaan is initiatiefnemer van De Landelijke Second Opinion Poli, welke het recht op een onafhankelijke second opinion bedrijfsarts landelijk uitvoert. Wij staan vermeld op het arboportaal,  een website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onafhankelijke organisatie en worden daarbij ondersteund door het FNV.

Laat daarom het onderzoek van uw verzekeraar direct toetsen door een onafhankelijke second opinion AOV verzekeringsarts. Dit zijn onafhankelijke en onpartijdige verzekeringsartsen die goed kunnen beoordelen of u kans maakt op toekenning van een recht op uw AOV uitkering bij of wegens arbeidsongeschiktheid.

HOE KUNNEN WIJ U ONDERSTEUNEN BIJ EEN SECOND OPINION AOV OF HERBEOORDELING AOV?

Het Expertise Orgaan ondersteunt u door te zorgen voor de juiste (en onafhankelijke) medische onderbouwing van een bezwaar tegen uw AOV verzekeraar bij verschil van inzicht over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid. Voor de juridische onderbouwing hebben wij gespecialiseerde juristen sociale zekerheid in dienst en werken wij samen met externe juristen en advocatenkantoren.

Wij kunnen de verzekeraar overtuigen dat de second opinion AOV of herbeoordeling AOV noodzakelijk is en toegevoegde waarde biedt.

Indien de verzekeraar instemt met de second opinion, dient hij in principe de kosten van de Second Opinion AOV te dragen e.e.a. conform de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR TOEKENNING VAN EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING DOOR UW AOV VERZEKERAAR?

  1. U komt indien u langdurige arbeidsongeschikt bent, mogelijk in aanmerking voor een AOV uitkering indien u voldoet aan de voorwaarden uit uw AOV polis.

  2. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt in dat geval vastgesteld door de AOV verzekeraar op vergelijkbare wijze als bijvoorbeeld het UWV de WIA ( WAO) en Wajong vaststelt.

  3. Dit houdt kortom in dat verzekeringsgeneeskundig onderzoek gedaan worden door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van uw verzekeraar.

  4. Een voorbeeld om de situatie nader toe te lichten in een concreet voorbeeld volgt.

GEWENST RESULTAAT SECOND OPINION AOV

U onderbouwt optimaal uw aanspraak op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering en vergroot aanzienlijk de kans dat aan u alsnog een AOV-uitkering toegekend wordt.

Heeft u nog vragen aan het Expertise Orgaan over een AOV second opinion of herbeoordeling AOV of hoe de procedure daartoe werkt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen over de second opinion AOV of herbeoordeling AOV .

FAQ Vragen Second Opinion AOV

Ja, het inzetten van een Second Opinion AOV kan uw kans op het realiseren van een succesvolle AOV-claim vergroten.

Een Second Opinion AOV is een onafhankelijk verzekeringsgeneeskundig en/of arbeidsdeskundig  onderzoek dat u kunt aanvragen als u het niet eens bent met het oordeel van uw AOV of Woonlastenverzekeraar.

Door een Second Opinion AOV in te zetten, verkrijgt u een extern en objectief perspectief op uw situatie, wat uw positie in het geschil met uw verzekeraar versterkt. Dit kan resulteren in een recht op een (hogere) arbeidsongeschiktheidsuitkering onder de polisvoorwaarden van uw AOV.

In de meeste gevallen worden de kosten van een Second Opinion AOV vergoed door uw verzekeraar. Raadpleeg echter altijd de actuele polisvoorwaarden of uw verzekeraar voorziet in het recht op een Second Opinion AOV. Als u dat wenst dan kunnen wij dat ook voor u nakijken.

Neem eenvoudigweg contact op met het Expertise Orgaan en wij begeleiden u bij elke stap van het proces. Wij staan klaar om uw zaak te ondersteunen en uw kansen op een succesvolle claim te vergroten.

Een Second Opinion AOV kan verstandig zijn als u het niet eens bent met het oordeel van uw AOV of Woonlastenverzekeraar inzake uw claim.

Hier zijn enkele redenen waarom de inzet van een Second Opinion AOV verstandig kan zijn:

Onafhankelijke Beoordeling: Bij ons ontvangt u een onafhankelijke beoordeling door een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige die niet hiërarchisch is verbonden aan een verzekeraar. Dit waarborgt een eerlijke kijk op uw situatie.

Sterkere Positie: Met onze deskundige en onafhankelijke arbeidsmedische expertise staat u sterker in uw geschil met uw verzekeraar.

Kosten worden vergoed: Maak u geen zorgen over de kosten. In de meeste gevallen worden de kosten voor een Second Opinion AOV vergoed door uw verzekeraar. Zo niet, dan zijn er meerdere mogelijkheden om u toch bij te staan. Informeer ernaar!

Goede kans op herbeoordeling: Een Second Opinion AOV dient in veel gevallen als basis voor het alsnog verkrijgen van een (hogere) arbeidsongeschiktheidsuitkering, conform de polisvoorwaarden van uw AOV.

Wij staan voor u klaar om u bij elke stap te begeleiden en u van een deskundig advies te voorzien. Controleer eerst uw polisvoorwaarden om te zien of een Second Opinion AOV wordt vergoed. Bij twijfel staan onze experts voor u klaar om advies te geven en u te ondersteunen.

Neem vandaag nog contact op met het Expertise Orgaan en laat ons u helpen om een eerlijke beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid te krijgen.

Ja, absoluut. Bij het Expertise Orgaan geloven we in het belang van een onafhankelijke tweede mening die men ook kent als een second opinion. Een afwijzing van uw AOV-verzekeraar betekent niet dat uw zaak daarmee gesloten is. Onze Second Opinion AOV-service is speciaal ontworpen om u een nieuw perspectief te bieden en een eerlijke beoordeling van uw zaak te geven.

Onze experts duiken diep in uw situatie, herbeoordelen uw AOV-claim en geven een onafhankelijk advies. Dit proces kan een aanzienlijke impact hebben op de uitkomst van uw claim.

Bij het Expertise Orgaan staan eerlijkheid en transparantie voorop. Wij zijn er om u te ondersteunen en te adviseren, juist als anderen het niet met u eens zijn. Vertrouw op het Expertise Orgaan voor eerlijk, deskundig advies en ondersteuning. Neem vandaag nog contact op.