Contra-expertise bij AOV

Wij leveren contra-expertise als basis voor directe succesvolle AOV claim! Benieuwd hoe wij ook u kunnen helpen? Lees dan verder of neem contact op.

Contra-expertise als basis voor directe succesvolle AOV claim

Contra-expertise als basis voor directe succesvolle uitoefening van uw AOV claim of via het second opinion recht als AOV-verzekerde door onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige expertise.

Indien u als zelfstandig ondernemer (ZZP-er) een second opinion wilt aanvragen omdat u het oneens bent met het medische oordeel van uw inkomens- of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), bestaat er in voorkomende gevallen een second opinion recht. Bijvoorbeeld als u door de verzekeraar als onvoldoende arbeidsongeschikt bent beoordeeld.

Lees dan hieronder verder wat uw rechten zijn. Als u arbeidsongeschikt bent als zelfstandig ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten bij een inkomensverzekeraar (bv. Aegon, Movir en de Amersfoortse) komt u in de meeste gevallen in aanmerking voor een second opinion AOV (dit wordt ook wel wel herbeoordeling AOV genoemd) door een onafhankelijke verzekeringsarts. De kosten worden door uw verzekeraar vergoed.

De verzekeringsbranche heeft een protocol opgesteld (protocol claims individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) waarin zij branchebreed aan verzekerden een second opinionrecht toekennen indien een verzekerde zich niet in de beslissing van de verzekeraar kan herkennen. Lees goed de actuele polisvoorwaarden of uw eigen verzekeraar in een second opinionrecht AOV voorziet. Wij gaan dit anders graag voor u na.

Hoe groot is het belang van een contra-expertise bij uw second opinion AOV door een onafhankelijke verzekeringsarts?

Een extern en onafhankelijk verzekeringsgeneeskundig expertiseonderzoek in de vorm van een Second Opinion AOV, contra-expertise AOV of een herbeoordeling AOV vormt de basis voor het (alsnog) verkrijgen van een recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij arbeidsongeschiktheid onder de polisvoorwaarden van uw AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering).  Een ding is zeker! Met de deskundige onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige expertise  van het Expertise Orgaan staat u sterker in het geschil met uw verzekeraar.  U heeft bijna 56% meer kans een zaak succesvol af te sluiten met een contra-expertise onderzoek!

Laat daarom het onderzoek van uw verzekeraar direct toetsen door een onafhankelijke AOV contra-expertise verzekeringsarts. Dit zijn onafhankelijke en onpartijdige verzekeringsartsen die goed kunnen beoordelen of u kans maakt op toekenning van een recht op uw AOV uitkering bij of wegens arbeidsongeschiktheid.

Is het Expertise Orgaan onafhankelijk en onpartijdig?

De verzekeringsartsen van het Expertise Orgaan zijn onpartijdig en onafhankelijk in hun oordeel en niet hiërarchisch verbonden aan een arbodienst, verzekeraar of het UWV. Dat is een van de redenen dat onze artsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise oordeel als er een verschil van inzicht bestaat over de (juiste) mate van arbeidsongeschiktheid. Het Expertise Orgaan is initiatiefnemer van De Landelijke Second Opinion Poli, welke het recht op een onafhankelijke second opinion bedrijfsarts landelijk uitvoert. Wij staan vermeld op het arboportaal,  een website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onafhankelijke organisatie en worden daarbij ondersteund door het FNV.

Laat daarom het onderzoek van uw verzekeraar direct toetsen door een onafhankelijke second opinion AOV verzekeringsarts. Dit zijn onafhankelijke en onpartijdige verzekeringsartsen die goed kunnen beoordelen of u kans maakt op toekenning van een recht op uw AOV uitkering bij of wegens arbeidsongeschiktheid.

HOE KUNNEN WIJ U ONDERSTEUNEN BIJ EEN SECOND OPINION AOV, CONTRA-EXPERTISE AOV OF HERBEOORDELING AOV?

Het Expertise Orgaan ondersteunt u door te zorgen voor de juiste (en onafhankelijke) medische onderbouwing van een bezwaar tegen uw AOV verzekeraar bij verschil van inzicht over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid. Voor de juridische onderbouwing hebben wij gespecialiseerde juristen sociale zekerheid in dienst en werken wij samen met externe juristen en advocatenkantoren.

Wij kunnen de verzekeraar overtuigen dat de second opinion AOV, contra-expertise AOV of herbeoordeling AOV noodzakelijk is en toegevoegde waarde biedt.

Indien de verzekeraar instemt met de second opinion, dient hij in principe de kosten van de Second Opinion AOV en de contra-expertise AOV te dragen e.e.a. conform de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR TOEKENNING VAN EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING DOOR UW AOV VERZEKERAAR?

  1. U komt indien u langdurige arbeidsongeschikt bent, mogelijk in aanmerking voor een AOV uitkering indien u voldoet aan de voorwaarden uit uw AOV polis.
  2. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt in dat geval vastgesteld door de AOV verzekeraar op vergelijkbare wijze als bijvoorbeeld het UWV de WIA ( WAO) en Wajong vaststelt.
  3. Dit houdt kortom in dat verzekeringsgeneeskundig onderzoek gedaan worden door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van uw verzekeraar.
  4. Een voorbeeld om de situatie nader toe te lichten in een concreet voorbeeld volgt.

HOE WERKT EEN CONTRA-EXPERTISE AOV?

U kunt een second opinion AOV, contra-expertise AOV of herbeoordeling AOV door onze onafhankelijke verzekeringsarts vrijblijvend aanvragen via het contactformulier op onze website.

GEWENST RESULTAAT CONTRA-EXPERTISE AOV

U onderbouwt optimaal uw aanspraak op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering en vergroot aanzienlijk de kans dat aan u alsnog een AOV-uitkering toegekend wordt.

Heeft u nog vragen aan het Expertise Orgaan over een AOV second opinion, herbeoordeling of contra-expertise AOV of hoe de procedure daartoe werkt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen over de second opinion AOV of herbeoordeling AOV .

FAQ vragen Contra-Expertise AOV

Bij het Expertise Orgaan begrijpen we de cruciale rol die verzekeringsgeneeskundige of arbeidsdeskundige contra-expertise speelt bij het verkrijgen van een eerlijke beoordeling van uw AOV-claim. Ontdek hier waarom onze contra-expertise van onschatbare waarde kan zijn voor uw succes.

Contra-expertise kan essentieel zijn voor een succesvolle AOV-claim om verschillende redenen:

Onafhankelijke Beoordeling: Onze contra-expertise biedt een onafhankelijke evaluatie van uw gezondheidssituatie en de impact daarvan op uw arbeidsongeschiktheid. Dit is van onschatbare waarde als u het niet eens bent met het oordeel van uw verzekeraar.

Second Opinion: Als u het niet eens bent met de beoordeling van uw verzekeraar, kunt u bij ons een second opinion aanvragen, ook wel bekend als een herbeoordeling AOV. De kosten hiervan worden doorgaans vergoed door uw verzekeraar.

Grotere Kans op Succes: Onze onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige expertise versterkt uw positie in het geschil met uw verzekeraar.

Onafhankelijkheid en Onpartijdigheid: Onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zijn volledig onafhankelijk in hun oordeel. Ze zijn niet verbonden aan een verzekeraar, wat de integriteit van onze beoordeling waarborgt.

Bij het Expertise Orgaan staan we klaar om u te ondersteunen bij het verkrijgen van de eerlijke behandeling die u verdient. Neem vandaag nog contact met ons op voor een contra-expertise AOV en laat ons u helpen uw AOV-claim tot een succes te maken.

Ja, u kunt een Contra-Expertise AOV aanvragen als u het niet eens bent met het oordeel van uw verzekeraar. Dit wordt ook wel een second opinion genoemd. Bij het Expertise Orgaan begrijpen we de waarde van een second opinion voor de beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid. Als u het niet eens bent met het oordeel van uw verzekeraar, kunt u bij ons een Contra-Expertise AOV aanvragen.

In ons contra-expertise onderzoek beoordeelt een verzekeringsarts uw belastbaarheid en een arbeidsdeskundige beoordeelt de mate van uw arbeidsongeschiktheid. In voorkomende gevallen zetten wij ook een psychiater in als het gaat om complexe psychische problematiek. Het doel is om tot een eerlijk en onafhankelijk oordeel over uw arbeidsongeschiktheid te komen.

Lees altijd de actuele polisvoorwaarden om te controleren of uw AOV verzekeraar voorziet in een second opinion.

Het aanvragen van een Contra-Expertise AOV is eenvoudig. Vul een aanmeldformulier in via onze website of neem contact met ons op via e-mail of telefonisch. We begeleiden u graag bij elke stap van het proces.

Neem vandaag nog contact op met het Expertise Orgaan en laat ons u helpen uw recht op een eerlijke beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid te verkrijgen.