Vervroegd IVA aanvragen bij UWV als werknemer​

De WIA kent de mogelijkheid om op een eerder moment bij het UWV een (her) keuring aan te vragen, indien u in een stabiele situatie van duurzame arbeidsongeschiktheid verkeert en vermoedelijk eerder in aanmerking komt voor een WIA of IVA-uitkering.  De werkgever blijft – ook met deze vervroegde keuringsmogelijkheid – wel verantwoordelijk voor de loondoorbetalingsverplichting gedurende twee jaar wanneer de cao-verplichting hoger is dan de IVA uitkering.  De vervroegde IVA uitkering mag daarbij in mindering worden gebracht op de loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Vanaf wanneer kunt u als medewerker vervroegd IVA aanvragen?

U kunt als particulier een vervroegde WIA beoordeling vanaf de derde verzuimweek tot uiterlijk de 68ste verzuimweek aanvragen als werknemer, indien er naar uw mening sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.  Van duurzaamheid is enkel en alleen sprake als herstel is uitgesloten en het onwaarschijnlijk is dat de situatie zal verbeteren. De IVA criteria zijn erg strikt en uw situatie moet echt aan de voorwaarden voldoen. Wij kunnen u bij de aanvraag begeleiden en ondersteunen met een arbeidsmedische expertiserapportage.

WAT IS HET VOORDEEL VOOR U VAN HET AANVRAGEN VAN EEN VERVROEGDE WIA OF IVA BEOORDELING?

✓ Door de deskundige onderbouwing, begeleiding en ondersteunende documentatie van de Expertise Orgaan wordt uw verzoek vermoedelijk sneller door het UWV geaccepteerd en vergroot u uw kansen op een positieve beslissing in uw voordeel.

✓ Het aanvragen van de vervroegde WIA beoordeling kan voor zowel voor uw werkgever als ook voor u als werknemer gunstig zijn. Als u als werknemer eerder recht verkrijgt op een IVA uitkering heeft dit direct voordelen voor u. U heeft geen re-integratieverplichting meer en de IVA-uitkering is 5% hoger.  Tevens kan dit tot forse en aanzienlijke besparingen leiden in de toekomst voor uw werkgever wat een bijkomend voordeel is.

Neem direct contact met ons op

Wilt u vervroegd een IVA aan vragen bij het UWV en heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u ons bellen op +31853031476 of reageren via het contactformulier.