VERGOEDING​

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vrije advocaatkeuze & vergoeding expertisekosten

Vrije advocaatkeuze in uw rechtsbijstandverzekering

Het Europese Hof van Justitie heeft de vrije advocaatkeuze in de uitspraak van 7 november 2013 bevestigd. Het recht om zelf een advocaat te kiezen was al wettelijk vastgelegd, maar rechtsbijstandverzekeraars perkten dit voor particulieren in verregaande mate in door de keuze bij zichzelf te leggen en de vergoeding alleen toe te passen bij procedures waar een advocaat verplicht is (zoals zaken met een belang boven de €25.000).

Dit is nu van tafel. U mag zelf kiezen en daarin niet beperkt worden. Dit recht is absoluut en vloeit voort uit uw recht op een eerlijk proces. In Nederland zijn er enkele uitzonderingen op voor de rechtsbijstandverzekeringen die door vakbonden worden verstrekt (zoals FNV en CNV), zij mogen de vrije advocaatkeuze uitsluiten zo is besloten door de rechter. Dit geldt niet voor de grote commerciële rechtsbijstandsverzekeraars.

Vergoeding arbeidsmedische expertisekosten

Ook externe bedrijfsgeneeskundige en verzekeringsgeneeskundige expertisekosten worden vaak door de rechtsbijstandverzekeraar vergoed.

Gratis Kansanalyse

Voor particulieren in het bezit van een rechtsbijstandsverzekering kunnen wij een gratis kansanalyse uitvoeren om uw kansen op een succesvol bezwaar of beroep in geschillen met het UWV te onderzoeken of in een geschil met uw AOV-verzekeraar over uw AOV-claim

Meer informatie

Wilt u meer weten? De Consumentenbond heeft een uitgebreid artikel geschreven over het hoe en wat van uw recht op vrije advocaatkeuze. Hier vindt u eveneens een overzicht van verschillende vergeleken kosten.

Worden de second opinion expertisekosten van de verzekeringsarts ook vergoed in bezwaar- en beroep?

Indien uw bezwaar of beroep gegrond is verklaard door het bestuursorgaan of de rechtbank, heeft u naast het recht op proceskostenvergoeding voor de juridische begeleiding ook recht op vergoeding van de arbeidsmedische expertisekosten. Dit werkt als volgt:

Onderbouwing en rechtmatigheid Wet Tarief Strafzaken

In dit verband verwijzen wij u ook naar deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:CRVB:2016:1695 waarin de berekening van de proceskostenvergoeding nader wordt uitgewerkt bij de inzet van een externe verzekeringsgeneeskundige expertise. Dit gaf ons veel duidelijkheid over de vergoeding van expertisekosten in bezwaar- en beroepszaken bij het UWV.

In deze uitspraak is het volgende bevestigd over de door het UWV te vergoeden proceskosten:

  • Het redelijk aantal door de verzekeringsarts aan de expertise bestede uren komt voor vergoeding in aanmerking .
  • De berekende omzetbelasting komt eveneens voor vergoeding in aanmerking omdat particulieren immers geen BTW kunnen verrekenen.
  • De aan belanghebbende (door) berekende kosten voor het opvragen van medische informatie & administratiekosten komen in aanmerking.
  • De administratieve kosten komen –  mits redelijk – voor vergoeding in aanmerking.
  • Ook de kosten van de door het Expertise Orgaan ingeschakelde arbeidsdeskundige komt voor vergoeding in aanmerking.

Worden de kosten van juridische begeleiding vergoed in bezwaar- en beroep?

Ja, daar u heeft recht op proceskostenvergoeding.

Dit is uitgewerkt in het ‘Besluit proceskosten Algemene Wet Bestuursrecht’ (BPAWB).

Hoe werkt dat?

De proceskosten kunnen vergoed worden in bezwaar- en beroepsprocedures bij het UWV, de Belastingdienst, bij de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank en beroepsprocedures bij de Bestuursrechter en hoger bestuursrechtelijke beroepsprocedures bij o.a. de Centrale Raad van Beroep. De proceskosten worden echter alleen vergoed wanneer het bezwaar of beroep in het voordeel van de burger gegrond is verklaard door het bestuursorgaan of de rechtbank. Ofwel wanneer de burger de bezwaar- of beroepsprocedure heeft gewonnen. De proceskosten kunnen echter alleen vergoed worden wanneer er beroepsmatige juridische bijstand wordt verleend door een jurist of advocaat zoals bedoeld in artikel 1 lid a van het BPAWB.

Wordt de gevraagde medische expertise vergoed?

Wordt de medische expertise vergoed?

Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw eigen rechtsbijstandverzekering wordt de verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige en/of arbeidsdeskundige expertise van het Expertise Orgaan vergoed. De meeste rechtsbijstand- en inkomensverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de gespecialiseerde dienstverlening van Het Expertise Orgaan, zoals DAS, ARAG, Interpolis, Achmea, De Amersfoortse, Ohra, Nationale Nederlanden. U heeft daarbij recht op vrije advocaatkeuze. Let op dat is een absoluut recht!

Gratis kansanalyse  ‘redelijke kans van slagen’ in procedure.

Verzekereraars stellen soms als eis voor toekenning vrije advocaatkeuze dat er een redelijke kans van slagen moet zijn in een procedure. Voor particulieren in het bezit van een rechtsbijstandsverzekering kunnen wij kostenloos ondersteunen via een gratis kansanalyse om uw kansen op een succesvol bezwaar of beroep in geschillen met het UWV te onderzoeken of in een geschil met uw AOV-verzekeraar over uw AOV-claim.

Vraag naar de voorwaarden voor vergoeding expertisekosten

U doet er verstandig aan dit vooraf bij uw verzekeraar na te gaan of een kansanalyse aan te vragen bij het Expertise Orgaan. In veel gevallen kan dat zonder kosten. Informeer naar de voorwaarden voor de vergoeding van een second opinion of contra-expertise onderzoek via Het Expertise Orgaan.

En Op welke locaties vinden de medische expertises plaats?
Of Wat kost een medische expertise van Het Expertise Orgaan. Wordt dit vergoed?

Wat kost een medische expertise van Het Expertise Orgaan. Wordt dit vergoed?

Wat kost een medische expertise van het Expertise Orgaan?

Als antwoord op de vraag Wat kost een medische expertise? raden wij u aan om allereerst een offerte op te vragen via de website of om na te gaan of de kosten door uw verzekeraar kunnen worden gedragen. Zo kunt u de investering gemakkelijk en snel bepalen.

Worden deze kosten vergoed?

Afhankelijk van de soort opdracht en de aard van de werkzaamheden is vergoeding mogelijk door een rechtsbijstandsverzekeraar of soms een inkomensverzekeraar (in geval van een second opinion AOV). De meeste rechtsbijstandverzekeraars vergoeden (deels) dienstverlening in het kader van een second opinion of contra-expertise UWV, zoals bijvoorbeeld DAS, ARAG, Centraal Beheer, Interpolis, Achmea, De Amersfoortse, Nationale Nederlanden. U kunt het beste bij uw eigen rechtsbijstands- of inkomensverzekeraar navragen wat voor u van toepassing is. U heeft daarbij recht op de zogenaamde vrije advocaatkeuze waarbij u zelf een voorkeursadvocaat mag uitkiezen.  Let op! Dit recht is absoluut.

Gratis kansanalyse  ‘redelijke kans van slagen’ in procedure.

Verzekereraars stellen soms als eis voor toekenning vrije advocaatkeuze dat er een redelijke kans van slagen moet zijn in een procedure. Voor particulieren in het bezit van een rechtsbijstandsverzekering kunnen wij kostenloos ondersteunen via een gratis kansanalyse om de redelijk kans van slagen te onderbouwen.

Bijzondere bijstand van de gemeente

Wordt de verzekeringsgeneeskundige contra-expertise of second opinion niet door uw rechtsbijstandverzekeraar vergoed of zijn bij u of uw cliënt zelf geen fondsen aanwezig? Dan kan in voorkomende gevallen een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand van de gemeente waar u  (of uw cliënt woonachtig bent) of andere externe fondsen.

Echter, zonder voorafgaande duidelijkheid over betaling, kunnen wij onze werkzaamheden niet starten. Wij raden u aan contact te zoeken met een gespecialiseerde advocaat die dit voor u kan verzorgen. Wij brengen u graag met een in contact.