Kosten Second opinion verzekeringsarts (UWV, SVB, AOV of WMO)

Particuliere opdrachtgevers

Voor particulieren gelden de volgende mogelijkheden om de kosten second opinion bedrijfsarts of verzekeringsarts (het contra- expertiseonderzoek) door een onafhankelijke bedrijfsarts of verzekeringsarts te betalen (of vergoed te krijgen). Wij kunnen daar desgewenst in overleg met u nader onderzoek naar doen.

  1. Via uw rechtsbijstandverzekering. U heeft recht op vrije advocaatkeuze indien werk en inkomen is meeverzekerd op de polis van uw rechtsbijstandverzekeraar. Bij twijfel kunt u ons kosteloos inschakelen om dit te verifiëren bij uw verzekeraar.
  2. De kosten worden vergoed door uw werkgever, het UWV, rechtsbijstandverzekeraar of uw Gemeente.
  3. Heeft u zelf geen directe betalingsmogelijkheden, dan kunnen wij in bijzondere gevallen een betaling in maximaal 3 termijnen afspreken.
  4. In het geval van een second opinion bedrijfsarts dient uw werkgever de kosten te voldoen. Lees hier mee over de voorwaarden.
  5. Alleen in specifieke kansrijke gevallen kunnen de kosten voor een arbeidsmedische expertise ter ondersteuning van een bezwaar- of beroepsprocedure tegen het UWV of uw Gemeente via een beroep op de bijzondere bijstand bij uw Gemeente worden gedeclareerd. Wij starten dan pas na de toekenning van de bijzondere bijstand door de gemeente.
  6. Bij bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV geldt bovendien dat indien uw procedure in het geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard u recht heeft op proceskostenvergoeding door het UWV van de met het bezwaar of beroep gemoeide kosten, zowel voor de juridische kosten als ook de kosten van de arbeidsmedische expertise.

Zakelijke opdrachtgevers

  1. Voor onze zakelijke partners zoals advocatenkantoren arbodiensten verzekeringsmaatschappijen hanteren wij speciale raamwerktarieven indien mantelcontracten worden afgesloten met Het Expertise Orgaan. Interesse in een preferente positie? Neem dan direct contact met ons op!
  2. Bent u werkgever, dan brengen wij u de expertisekosten zoals in het geval van second opinion bedrijfsarts rechtstreeks bij u in rekening.

Arbeidsdeskundigen

135€ per uur

IVA Claim vooronderzoek

950€ per uur

Psychiaters

185€ per uur

Bedrijfs/ verzekeringsartsen

185€ per uur

Sociale verzekeringsjuristen

125€ per uur

Kansanalyse bezwaar en beroep

€ 500 (starting from)