Indien u heeft besloten geen bezwaar in te dienen tegen de door het UWV opgelegde loonsanctie omdat dit niet kansrijk is, kan u een Bekortingsverzoek indienen bij het UWV. Uiteraard kunnen wij voor u deze beoordeling uitvoeren. Dit kan u echter ook zelf doen wanneer u vooraf het verzuimdossier en de werkprocessen op orde heeft gebracht. Het Expertise Orgaan kan u hierbij indien gewenst ondersteunen.

Hoe kunnen wij u ondersteunen in de opgelegde loonsanctie?

  • Wij adviseren uw onderneming over het indienen van het Bekortingsverzoek en hoe u het dossier vlot kan trekken en ‘Poortwachter Proof’ kan maken.
  • U kan ons inschakelen als gemachtigde om voor u het Bekortingsverzoek in te dienen.
  • In tegenstelling tot advocatenkantoren mogen wij wel op no-cure-less-paybasis werken.
  • Wij beoordelen het dossier tegen een lage, vastgestelde prijs en worden pas bij gerealiseerd succes aanvullend door u betaald.
  • Aansluitend kunnen wij een Bekortingsverzoek indienen bij het UWV, waarmee de loonsanctie door het UWV kan worden beperkt.

Wat levert een Bekortingsverzoek aan het UWV u op?

Indien wij het Bekortingsverzoek succesvol voor u afwikkelen, zal  dit u maximaal tot 9 maanden loondoorbetaling besparen (op basis van een maximum dagloon van ca. EUR 25.000,). De werkelijke besparing is echter vele malen groter, omdat de kans groot is dat u voorkomt dat de medewerker in een WGA-uitkering belandt. De kosten van een loonsanctie kunnen voor eigenrisicodragers zo in de tonnen lopen.

Hoe werken wij?

Wij werken op een no-cure-less-paybasis. Dat betekent dat we een vast, laag bedrag rekenen voor de beoordeling van het dossier en het indienen en doorlopen van het Bekortingsverzoek. Vooraf spreken wij   met u een vast succespercentage af over de door u gerealiseerde besparing.

Hoe werken wij?

Het Expertise Orgaan ondersteunt u door te zorgen voor de juiste (en onafhankelijke) medische onderbouwing van een bezwaar tegen uw AOV verzekeraar bij verschil van inzicht over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid. Voor de juridische onderbouwing hebben wij gespecialiseerde juristen sociale zekerheid in dienst en werken wij samen met externe juristen en advocatenkantoren.

Wij kunnen de verzekeraar overtuigen dat de second opinion AOV of herbeoordeling AOV noodzakelijk is en toegevoegde waarde biedt.

Indien de verzekeraar instemt met de second opinion, dient hij in principe de kosten van de Second Opinion AOV te dragen e.e.a. conform de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Indien u deze vragen positief kan beantwoorden, schakel dan vandaag nog Het Expertise Orgaan in om voor u een Bekortingsverzoek te verzorgen.