Bezwaar tegen loonsanctie UWV

Bezwaar tegen loonsanctie UWV

Het UWV kan u als werkgever een loonsanctie opleggen indien u zich niet voldoende heeft ingespannen om de re-integratie van uw zieke medewerker te bevorderen. Dit kan bestaan uit een inhoudelijk bezwaar (u heeft geen acties ondernomen) of een administratief  bezwaar (u heeft administratief zaken laten liggen) van het UWV.

Dat dit voor u een kostbare sanctie kan zijn, staat buiten kijf. Het UWV kan u verplichten het loon met een extra jaar door te betalen, waarbij een maximum dagloon geldt (ca 35.000 euro per jaar) met ingang van 1 januari 2015.  De schade kan voor u echter veel groter worden indien direct aansluitend aan de werknemer een WGA-uitkering (Wet gedeeltelijk arbeidsgeschikten) wordt toegekend.

DE KOSTEN EN VERVOLGONDERZOEK VIA EEN LENING

De subsidie voor de haalbaarheidsanalyse bedraagt maximaal € 200,- (exclusief btw) en wordt als voorschot verstrekt en niet teruggevorderd. Wel zal achteraf bewijs moeten worden overgelegd dat het haalbaarheidsonderzoek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Een haalbaarheidsanalyse kost minimaal EUR 500,- exclusief BTW.

De haalbaarheidsanalyse dient overigens onderscheiden te worden van het haalbaarheidsonderzoek indien:

In tegenstelling tot advocatenkantoren mogen wij wel op no-cure-less-paybasis werken.

Wij adviseren u hoe u het dossier vlot kan trekken en ‘Poortwachter Proof’ kan maken.

Wij beoordelen het dossier tegen een lage vastgestelde prijs en worden pas bij gerealiseerd succes aanvullend door u betaald.

Wij kunnen aansluitend een bekortingsverzoek indienen bij het UWV, waarmee de loonsanctie door het UWV kan worden beperkt, zelfs al mocht het bezwaar zijn afgewezen.

Wat levert een succesvol bezwaar tegen een loonsanctie van het UWV u op?

Indien wij het bezwaar succesvol voor u afwikkelen met het UWV, bespaart u derhalve maximaal 35.000 euro  (op basis van een maximum dagloon). De werkelijke besparing is echter vele malen groter, omdat de kans groot is dat u voorkomt dat de medewerker in een WGA-uitkering belandt. De kosten van een loonsanctie kunnen voor eigen risicodragers in de tonnen lopen.

De haalbaarheidsanalyse dient overigens onderscheiden te worden van het haalbaarheidsonderzoek indien:

Hoe werken wij?

Wij werken op no-cure-less-paybasis. Wij rekenen een vast laag bedrag voor de beoordeling van het dossier, het indienen en doorlopen van het bezwaar. Wij spreken vooraf een succespercentage af over de door u gerealiseerde besparing.

VRAGEN DOOR U TE BEANTWOORDEN

Vindt u dat de sanctie onterecht is opgelegd door het UWV?

Heeft u zich wel aantoonbaar, voldoende ingespannen om de re-integratie van uw medewerker te bevorderen?

U bent bereid een kleine investering te doen om de zware loonsanctie te voorkomen?

Neem dan vandaag nog contact op met de Expertise Instelling door het invullen van een contactformulier, om een bezwaar voor u in behandeling te nemen.

Deel:

More Posts

Hoe bereken je het maatmanloon?

Het maatmanloon is een cruciaal concept in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. Het maatmanloon vertegenwoordigt het loon dat je verdiende voordat

Meer Vragen?