In de juridische context van het realiseren van rechtvaardigheid voor cliënten kan nauwkeurigheid bij het inschatten van de proceskansen in juridische UWV-procedures essentieel zijn. Hierbij kan een gratis kans analyse van het Expertise Orgaan van onschatbare waarde zijn voor advocaten. Deze analyse belicht niet alleen de potentiële kans van slagen in beroepszaken, maar biedt ook inzichten die essentieel zijn voor het behalen van succes in de een juridische procedure.

Deze (gratis) kans analyse kan in kwalificerende dossiers gratis worden aangeboden voor cliënten die in het bezit zijn van een rechtsbijstandsverzekering met de polis werk en inkomen meeverzekerd indien de rechtsbijstandsverzekeraar twijfelt over de redelijke kans van slagen van een te entameren bezwaar- of beroepsprocedure.

Dit artikel onthult de vijf cruciale voordelen die elke advocaat bij arbeidsongeschiktheidszaken UWV moet kennen van de inzet van een Kans analyse:

Maximalisatie van succeskansen: Een (gratis) kans analyse bij dekking via rechtsbijstandsverzekeringen kan voor advocaten een waardevol instrument zijn. Het biedt een verzekeringsgeneeskundige beoordeling van de haalbaarheid van UWV-bezwaar- en beroepsprocedures op medische gronden. Door deze service kunnen advocaten de potentie van een zaak beter inschatten en hun cliënten effectiever bijstaan in het juridische proces, waardoor de kans op succes wordt vergroot.

De kans analyse dient dan daarna wel opgevolgd te worden door een volledig expertiserapport (second opinion, gecombineerde expertise of contra-expertise bij bezwaar- en beroep).

Kostenefficiëntie: Door de (gratis) kans analyse kunnen onnodige kosten worden vermeden als de kans op succes laag is en kan een discussie met een rechtsbijstandsverzekering die de redelijke kans van slagen in een procedure als voorwaarde stelt voor toekenning van het recht op vrije advocaatkeuze.

Onafhankelijke beoordeling: Een onafhankelijke beoordeling door een externe verzekeringsarts van het Expertise Orgaan biedt advocaten een objectieve inschatting van de haalbaarheid van een zaak. Deze evaluatie is cruciaal om de sterkte van het dossier te bepalen en de kans op succes in de rechtbank te vergroten.

Procesondersteuning: Wanneer een kans analyse een gunstige uitkomst geeft, kan het Expertise Orgaan assistentie bieden in het begeleiden van de juridische procedure door het overleggen van een volledige contra-expertise rapportage in de juridische procedure. Dit is van cruciaal belang voor advocaten die zich richten op het maximaliseren van de efficiëntie en effectiviteit van de juridische procedure, waarbij ze verzekerd zijn van deskundige ondersteuning ter onderbouwing van de medische gronden in een juridische procedure over een arbeidsongeschiktheidsgeschil.

Dekking door rechtsbijstandsverzekering: De kosten van een eventuele juridische procedure bij een beroep op de vrije advocaatkeuze door een client, worden in beginsel alleen gedekt door de rechtsbijstandsverzekering (als werk en inkomen is meeverzekerd op de polis) als er een redelijke kans van slagen is.  Bij twijfel bij de rechtsbijstandsverzekeraar kan de (gratis) kans analyse van het Expertise Orgaan deze twijfel in nagenoeg de meest voorkomende gevallen wegnemen door een adequate motivering. Wij gaan uit van de deskundigheid van de advocaat die in staat mag worden geacht om volstrekt kansloze zaken niet aan ons voor te leggen.

Dit biedt een vorm van financiële zekerheid en stelt cliënten in staat om hun rechten te handhaven zonder de angst voor hoge kosten. De kosten van de procedure en een contra-expertise, gecombineerde expertise of second opinion worden dan eveneens gedekt via het budget voor aanvullende kosten onder de rechtsbijstandsverzekeraar.

Hierbij geldt dat advocaten in arbeidsongeschiktheidszaken dus niet hoeven te vrezen dat de kosten van een contra-expertise ten kosten gaat van het budget voor vrije advocaatkeuze voor dekking van de juridische kosten. De contra-expertise kosten worden gedekt uit het verzekerde budget voor aanvullende kosten onder de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering (indien werk en inkomen op de polis is meeverzekerd). Deze budgetten staan los van elkaar.

Conclusie

Het Expertise Orgaan biedt met zijn (gratis) kans analyse een onmisbare dienst voor advocaten die streven naar gerechtigheid en precisie in het juridische speelveld van arbeidsongeschiktheid in UWV-procedures voornamelijk als dekking bestaat onder een rechtsbijstandsverzekering (met werk en inkomen meeverzekerd op de polis van cliënt).

Door samen te werken met het Expertise Orgaan versterkt u uw positie en vergroot u de kans op een positieve uitkomst voor u en uw cliënten. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over (gratis) kans analyse bij twijfel over de redelijke kans van slagen in een juridische UWV-procedure.

Volg ons voor meer interessante inzichten en updates over hoe we ons blijven inzetten als een autoriteit op het gebied van arbeidsongeschiktheidsrecht in UWV en AOV-zaken!