Als specialist van het Expertise Orgaan voor advocaten Arbeidsongeschiktheid (AOV) is het van cruciaal belang om te begrijpen hoe het second opinion recht effectief kan worden ingezet bij AOV-geschillen. Dit recht mede opgenomen in de Gedragscode Claimbehandeling door het Verbond van Verzekeraars maakt het mogelijk dat AOV-verzekerden de mogelijkheid hebben om een tweede mening (Second Opinion) te vragen wanneer zij het niet eens zijn met een beslissing van de AOV-verzekeraar. Dit biedt een krachtig instrument in de gereedschapskist van de advocaat werkzaam op het terrein van particuliere AOV-verzekeringen.

Het begint al met de vraag of een second opinion de beste stap is in het dossier van uw client. Soms is het strategisch gezien verstandiger om eerst bijvoorbeeld aanvullende vragen te stellen over de expertise onderzoeken (medisch en/of arbeidsdeskundig) die al aanwezig zijn in het dossier. Niet zelden leidt dit al tot een nieuw standpunt van de AOV-verzekeraar waardoor de second opinion in zijn geheel niet meer nodig is.

Als u toch besluit om een second opinion in te zetten op basis van het second opinion recht namens uw client dan is de vraag of u kiest voor een medische (verzekeringsgeneeskundige) second opinion of een arbeidsdeskundige second opinion. Beide kan natuurlijk ook als dit meer impact heeft. Ook dit is een strategische keuze die u samen met uw cliënt maakt.

Verder is een adequate vraagstelling van groot belang. Het formuleren van de juiste vragen kan helpen om de kern van het geschil te identificeren en de focus te leggen op de meest relevante feiten en omstandigheden. Dit is vooral belangrijk wanneer ter discussie staat of de beoordeling conform de polisvoorwaarden is genomen. Van belang is dat u als advocaat deze polisvoorwaarden goed kunt interpreteren om dit te waarborgen.

Ten slotte speelt jurisprudentie een belangrijke rol bij het vormen van criteria voor de beoordeling van AOV-geschillen. Inzicht in de voor uw casus meest relevante jurisprudentie kan u helpen om het maximale uit uw casus te halen.

Conclusie: het recht op een second opinion is dus een waardevol recht voor verzekerden en een belangrijk hulpmiddel voor advocaten.

Door effectieve onderhandeling, nauwkeurige vraagstelling, en een grondige kennis van polisvoorwaarden en jurisprudentie, kunnen advocaten dit recht inzetten om de beste resultaten voor hun cliënten te bereiken. Bovendien, en dat is vaak niet onbelangrijk, dient de AOV-verzekeraar de kosten van de second opinion te vergoeden mits deze redelijk en niet bovenmatig zijn.

Het second opinion recht, is daarmee een recht dat, mits correct toegepast, kan leiden tot rechtvaardigheid en duidelijkheid in AOV-geschillen. Ontdek hoe Het Expertise Orgaan u kan bijstaan met onze Second Opinion service. Neem vandaag nog contact op om uw zaak met vertrouwen tegemoet te treden.

#AOVgeschil #SecondOpinion #ExpertiseOrgaan #AdvocaatArbeidsongeschiktheid