STICHTING LANDELIJKE SECOND OPINION POLI

Stichting Landelijke Second Opinion Poli lanceert onafhankelijke en onpartijdige bedrijfsartsenpool met nationale dekking, met steun van FNV (23 mei 2018)

We hebben de website officieel gelanceerd (www.secondopinionpoli.nl) van stichting De Landelijke Second Opinion Poli waarmee een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde onafhankelijke en onpartijdige bedrijfsartsen beschikbaar komt voor werkgevers, werknemers en ondernemingsraden waarmee snel, deskundig en betrouwbaar een second opinion uit kan worden gevoerd.

VISIE SECOND OPINION POLI

De Landelijke Second Opinion Poli heeft als visie dat de uitvoering van het werknemersrecht op een second opinion door onafhankelijke en onpartijdige bedrijfsartsen – zoals opgenomen in de Arbowet – bij voorkeur door onafhankelijke arbeidsgeneeskundige expertisebureaus uitgevoerd moet worden. De FNV deelt deze visie. De werkgever is wettelijk verplicht de second opinion in het contract met de arbodienst te regelen, op straffe van een boete. De or kan dus eisen stellen aan de regeling van de second opinion in het contract. Niet goed geregeld? Dan geen instemming! De FNV heeft De Landelijke Second Opinion Poli opgenomen in haar Lijst met bedrijfsartsen, die de FNV voor een second opinion kan aanbevelen. De or kan simpel, als voorwaarde voor de instemming met het contract, daarin laten opnemen dat het personeel voor de second opinion een beroep kan doen op een bedrijfsarts van De Landelijke Second Opinion Poli.

Door ervaren specialisten

Stichting De Landelijke Second Opinion Poli is opgericht door Het Expertise Orgaan BV, IKA-Ned BV en arbodienst Expereans BV met ondersteuning vanuit de FNV. Deze landelijke oplossing voor de second opinion wordt ondersteund door een Raad van Advies, professionals met een aantoonbare achtergrond in werknemers- en werkgeversvertegenwoordiging.

Landelijk dekkend netwerk & Gratis toegangsovereenkomst werkgevers

De Landelijke Second Opinion Poli biedt een landelijk dekkend netwerk aan bedrijfsartsen en spreekuurlocaties aan, waarmee werkgeversorganisaties kunnen voldoen aan de second-opinionverplichting zoals gesteld in de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017.

Door een via de beveiligde webportal online af te sluiten basisovereenkomst (kosteloos voor werkgevers) kunnen werkgevers eenvoudig voldoen aan de nieuwe arbowet. Werkgevers gaan meestal een (kosteloos) basiscontract aan na instemming c.q. consultatie van de OR van de onderneming die instemmingsrecht hebben op arbozaken.

Onafhankelijk & onpartijdige positie

De Landelijke Second Opinion Poli is door haar onafhankelijkheid een voorkeurspartner voor werkgevers, arbodiensten en werknemersvertegenwoordiging (OR, PVT en MR).

VOLDOEN AAN DE LAATSTE ARBO - EN PRIVACY WETGEVING

De inrichting van het second-opinionkanaal en het consultatierecht van De Landelijke Second Opinion Poli wordt geprotocolleerd en voldoet aan de laatste wetgeving op dit gebied. Het wordt volledig geautomatiseerd aangeboden met beschermde portalomgevingen voor:

✓ De werknemer
✓ De bedrijfsarts

VOOR MEER INFORMATIE BEZOEK

De Second Opinion Poli is een initiatief van Het Expertise Orgaan BV, IKA-Ned BV en Expereans BV en wordt ondersteund door de FNV, CNV en VCP.

 

✓Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion

✓ Artikel OR Magazine

✓ De website van de FNV inzake arbozaken en het register van onafhankelijke organisaties van de FNV

✓ De websites van de oprichters, www.expereans.nl, Ika-Ned en Het Expertise Orgaan BV