Als specialist in medische aspecten bij arbeidsongeschiktheidszaken van het UWV, informeren wij onze klanten graag over de kracht en meerwaarde van contra-expertise in arbeidsongeschiktheidsgeschillen. Recente cijfers en studies wijzen uit dat gecombineerde inzet van psychiatrische en verzekeringsgeneeskundige expertise een significant positieve invloed heeft op de uitkomst van bezwaar- en beroepsprocedures bij het UWV.

Volgens de jaarcijfers van het UWV uit 2022 wordt tussen de 12% (Wajong) en 29% (WIA) van de bezwaarprocedures gegrond verklaard. Met circa 50.000 bezwaarprocedures jaarlijks, bestaat er een aanzienlijke kans op succes voor cliënten die adequate professionele ondersteuning zoeken. Uit onderzoek van het Expertise Orgaan naar 100 uitgevoerde verzekeringsgeneeskundige contra-expertises in bezwaar en beroep UWV, blijkt dat meer dan 50% resulteert in een gegrond bezwaar of beroep. Dit is een aanzienlijk hoger succespercentage dan het algemene aantal gegrondverklaringen in bezwaar volgens de UWV-jaarcijfers. Deze resultaten zijn ook bevestigd in een promotieonderzoek van Jim Faas naar de effectiviteit van medische deskundigen in bezwaar- en beroepsprocedures.

Opmerkelijk is dat uit het promotieonderzoek van Jim Faas (‘Bruggen Bouwen over de Kenniskloof’) blijkt dat de specialisatie van de ingeschakelde medisch deskundige invloed heeft op een gunstige rechterlijke uitspraak in een beroepsprocedure. Als een psychiater als deskundige betrokken is bij een UWV-arbeidsongeschiktheidsprocedure, krijgt de belanghebbende in maar liefst 70% van de gevallen gelijk in beroep, tegenover 27% bij een somatisch specialist.

De conclusie is helder: in procedures waar psychische problematiek van cliënten een belangrijke of onderbelichte rol speelt, kan gecombineerde expertise doorslaggevend zijn in UWV bezwaar- en beroepsprocedures voor belanghebbenden. Voor advocaten is het cruciaal de inzet van gecombineerde expertise te overwegen om de kansen op een succesvolle uitkomst voor hun cliënten te verhogen in dergelijke gevallen.

Neem in dat geval contact op met ons.

#Arbeidsongeschiktheid #ContraExpertise #UWV #JuridischAdvies #Verzekeringsgeneeskunde #Psychiatrie #Bezwaarprocedures #Beroepsprocedures