SECOND OPINION UWV

Het Expertise Orgaan ondersteunt particulieren die zich niet kunnen vinden in de (her)beoordeling UWV en een second opinion wensen in de vorm van onafhankelijke arbeidsmedische expertise rapport. Dit wordt ook wel eens een second opinion of contra-expertise genoemd.

De second opinion gaat in op de UWV-beoordeling en is een extern en onafhankelijk arbeidsmedisch expertiseonderzoek.  De second opinion vormt de basis voor een succesvolle WIA-aanvraag,  bezwaar- en/of beroepszaak of herzieningsverzoek tegen het UWV en wordt vaak ingezet ter ondersteuning van een procedure tegen het UWV.

Uit onafhankelijk en wetenschappelijk vastgesteld onderzoek blijkt  effectiviteit van een second opinion in bezwaar- en/of beroepzaken. De kans dat u een bezwaar- of beroepsprocedure tegen het UWV succesvol afsluit is wel tot 54% groter.

WAT WORDT ONDERZOHT IN DE SECOND OPINION OF CONTRA-EXPERTISE?

Onze verzekeringsarts concludeert op basis van de objectief beschikbare medische informatie welke (arbeids)belasting daadwerkelijk van u gevraagd kan worden. Eventueel worden andere deskundigen geraadpleegd, zoals psychiaters, psychologen of klinische specialisten.

De door de verzekeringsarts geconstateerde belastbaarheid wordt door ons vertaald in de gestandaardiseerde – algemeen erkende – FML (Functionele Mogelijkheden Lijst). Deze standaard wordt gehanteerd door UWV, arbodiensten en wordt als zodanig erkend door rechtbanken.

Het Expertise Orgaan hanteert de FML als het voornaamste middel om uw belastbaarheid ten aanzien van werk te onderbouwen.  Onze arbeidsdeskundige gaat vervolgens aan de slag op basis van de opgestelde of herziene FML, om na te gaan of de arbeidsdeskundige beoordeling van het UWV wel juist is.

Wilt u meer weten of een second opinion (of contra-expertise) aanvragen, neem direct contact met ons op.