BEZWAAR LOONSANCTIE UWV

Het UWV heeft uw bedrijf een loonsanctie opgelegd, wat nu? Deze beslissing van het UWV kan uw bedrijf immers fors financieel schaden. Het kan voorkomen dat het UWV u ten onrechte een loonsanctie heeft opgelegd. Dit kan het geval zijn wanneer uw werknemer een WIA-uitkering ontvangt, maar eigenlijk een IVA-uitkering hoort te genieten.

De redenen waarom een loonsanctie opgelegd kunnen worden zijn:

✓ Werkgever heeft onvoldoende re-integratie inspanningen verricht.

✓ Werknemer heeft onvoldoende inspanningen verricht.

✓ Stagnatie door nalaten van tijdig inzetten acties beschreven in de werkwijzer Poortwachter maart 2017.

✓ Er zijn (mogelijk) kansen gemist, bijvoorbeeld uit de gegevens blijkt onvoldoende dat geen mogelijkheden bestaan om werknemer intern te herplaatsen in passend werk.

Bezwaar loonsanctie UWV – Het Expertise Orgaan staat klaar om uw casus te bekijken en te toetsen of een bezwaarprocedure succesvol is. Indien een bezwaarprocedure door onze experts als kansrijk wordt gezien voeren wij deze procedure graag voor u uit. Dit bezwaar wordt vaak gecombineerd met een bekortingsverzoek.

Neem direct contact met ons op indien een loonsanctie bij uw organisatie dreigt.