Gepensioneerde Verzekeringsarts / Bedrijfsarts

Den Haag, Apeldoorn of op spreekuurlocatie in Nederland

Plaatsingsdatum 22-05-2017
Functiecategorie Zorg – Artsen / Chirurgen
Standplaats Den Haag, Apeldoorn of op spreekuurlocatie in Nederland
Niveau –
Opleidingsniveau WO / PhD
Dienstverband –
Uren 8 – 40
Salaris Uitstekend

Het Expertise Orgaan plus heeft regelmatig mogelijkheden voor (gepensioneerde) verzekerings- of bedrijfsartsen die voor een tijdelijke periode parttime inzetbaar zijn al dan niet op dossier of projectbasis:

–  Het uitvoeren van onafhankelijke arbeidsmedische expertises op dossierbasis.
– Part-time of tijdelijke projectbasis bij UWV of Gemeenten
– Vacatures waarvoor specifieke specialistische ervaring voor nodig is;

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en arts kunnen deze tijdelijke projecten in loondienstverband of op freelance basis worden ingevuld.

Voorbeeldproject werken op project basis als Verzekeringsarts / Bedrijfsarts

  • Houdt verzuimbegeleidingspreekuren bij de grooste uitvoeringsorganisatie van Nederland en maakt een analyse van de functionele mogelijkheden van werknemers die verzuimen;
  • Begeleidt zieke werknemers bij de re-integratie in het arbeidsproces;
  • Adviseert werkgevers over het inzetten van interventietrajecten om re-integratie van werknemers te bespoedigen.

Functie eisen Gepensioneerde Verzekeringsarts / Bedrijfsarts

  • Actuele kennis van relevante procedures en sociale verzekeringen.
  • Een actieve registratie als bedrijfs- of verzekeringsarts  (wij kunnen u anders kostenloos assisteren bij de herregistratie)

Werk onder gunstige financiele voorwaarden bij de Expertise Orgaan

Na uw 65e betaald u nog wel loonbelasting, echter hoeft de werkgever na uw 65e minder premies af te dragen, waaronder de premie AOW, wat u een netto- voordeel oplevert. Dit voordeel kennen wij volledig aan u toe.

Na uw 65e ontvangt u een AOW- uitkering en eventueel aanvullend pensioen dat u heeft opgebouwd. Wanneer u na uw 65e blijft werken worden deze verdiensten niet van uw AOW afgetrokken.

Over de Expertise Orgaan
Het Expertise Orgaan is een landelijk opererende organisatie, die zich kenmerkt door korte lijnen, een moderne gedigitaliseerde efficiënte bedrijfsvoering en deskundige professionals. De organisatie is opgezet door ervaren deskundigen uit de sociale zekerheid en het bedrijfsleven.

Wij worden ingeschakeld voor het oplossen en/of onderbouwen van arbeidsongeschiktheidsclaims, (ook in bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV) voor particulieren en werkgevers, het repareren van loonsancties die zijn opgelegd aan werkgevers als gevolg van de Wet verbetering Poortwachter. Ook worden wij geraadpleegd voor het afgeven van een second opinion of een deskundigenoordeel. Tenslotte kunnen wij voor bedrijven die eigen risicodrager zijn, op no cure, less pay basis aanzienlijke besparingen realiseren door cliënten door middel van onze gespecialiseerde expertise.

Wij werken met een vast kernteam aan professionals (verzekerings- en bedrijfsartsen, juristen sociale zekerheid, fiscaal juristen en arbeidsdeskundigen) die worden ondersteund door een goed geoutilleerde backoffice. Tevens werken wij met een zogenoemde flexibele schil aan professionals, die worden ingezet bij pieken in aanvragen.