ADVOCATEN / ADVOCATENKANTOREN

In juridische procedures over arbeidsongeschiktheid of letselschade heeft u als advocaat ter ondersteuning van uw procedure in veel gevallen een verzekeringsgeneeskundige of arbeidsdeskundige second opinion of contra-expertise nodig om de correcte mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen.

Onafhankelijk onderzoek laat zien dat de grote effectiviteit van onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige expertise in een groot aantal onderzochte UWV bezwaar- en beroepszaken om geschillen in het voordeel van uw cliënten te beslechten.

DIENSTEN DIE WIJ KUNNEN BIEDEN

Second Opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts ……………………………………………………………………………………………..

Second Opinion AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) door een onafhankelijke verzekeringsarts

Second opinion arbeidsgeneeskundig onderzoek WvP ………………………………………………………………………………………………..………………………………………….

✓ Verzekeringsgeneeskundig onderzoek bij vaststelling van medische causaliteit bij letselschade  ………………………………………………………………………………………………..

Een van onze partners worden

Het Expertise Orgaan werkt alleen met gespecialiseerde en BIG- geregistreerde professionals. U kunt hierbij denken aan verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen.

Neemt u dan telefonisch contact met ons via +31853031476 op of dien een aanvraag in via het aanmeldformulier