Advocaten/Advocatenkantoren

In juridische procedures over arbeidsongeschiktheid of letselschade heeft u als advocaat ter ondersteuning van uw procedure in veel gevallen een verzekeringsgeneeskundige of arbeidsdeskundige second opinion of contra-expertise nodig om de correcte mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen.

Onafhankelijk onderzoek laat zien dat de grote effectiviteit van onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige expertise in een groot aantal onderzochte UWV bezwaar- en beroepszaken om geschillen in het voordeel van uw cliënten te beslechten.

U kunt hierbij denken aan de volgende dienstverlening die wij kunnen uitvoeren:

Het Expertise Orgaan werkt alleen met gespecialiseerde en BIG- geregistreerde professionals. U kunt hierbij denken aan verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen.

Heeft u interesse in samenwerking met ons?

Neemt u dan telefonisch contact met ons via 085-3031476 op of dien een aanvraag in via het aanmeldformulier.