DE KOSTEN VAN EEN LOONSANCTIE VOOR WERKGEVERS

oor uw gemak, hebben wij de kosten van een loonsanctie eens op een rij gezet, waarbij wij uitgaan van een gemiddeld salaris wat wij ‘cost-company’ op € 65.000 (inclusie werkgeverslasten) stellen.

Wat zijn de (geëxtrapoleerde) kosten van een Loonsanctie?

✓ De reeds gemaakte kosten in de eerste 2 jaar van  € 65.000 per jaar zijn al aanzienlijk. De loondoorbetaling kost u totaal maximaal € 130.000,-.

✓ Daar bent u echter niet mee. Er bestaat een risico dat uw werknemer in de WGA terecht komt. Eenmaal in de WGA bent u als werkgever (wij gaan er dan van uit dat u eigen risicodrager bent) 10 jaar lang verantwoordelijk voor de uitkering en re-integratie van uw zieke werknemer.

✓ De kosten voor de werkgever daarvan variëren (afhankelijk van loon), maar kunnen in de enkele tonnen lopen.

PS Aanvullende besparingen zijn echter mogelijk.

Er zijn mogelijkheden voor eigenrisicodragers om medewerkers die een WGA -uitkering genieten om te zetten in een IVA – uitkering. Dit kunnen wij voor u verzorgen via een WIA-claim vooronderzoek. Dit kan voor u als werkgever leiden tot forse besparingen. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op via het contactformulier.