EXPERTISE IN BEZWAAR EN BEROEP UWV of AOV

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Veelvoorkomende fouten bij de afhandeling door UWV van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Ziektewet, Wajong, IVA, WAZ) en hoe het Expertise Orgaan kan helpen.

Er zijn verschillende veelvoorkomende fouten die het UWV kan maken tijdens de afhandeling en beoordeling van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Onjuiste beoordeling van de medische situatie: Soms kan het UWV een onjuiste interpretatie maken van uw medische situatie of over het hoofd zien hoe uw zichtbare of onzichtbare aandoening uw vermogen om te werken negatief beïnvloedt.

Onvolledige informatie: Het UWV kan ook fouten maken als uw dossier onvolledige of verkeerde informatie bevat. Dit kan leiden tot onjuiste beslissingen over uw arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Onjuiste berekening van de uitkering: Soms kunnen er fouten optreden bij de berekening van de uitkering zelf, bijvoorbeeld verkeerd berekende percentages of bedragen of dat wordt uitgegaan van een verkeerd of te laag loon. 

 

Hoe kan het Expertise Orgaan mij helpen met deze veelvoorkomende fouten?

Het Expertise Orgaan kan u op verschillende manieren helpen:

Deskundige contra-expertise of second opinion: Onze experts kunnen uw dossier grondig evalueren en de beslissing van het UWV toetsen in de vorm van een verzekeringsgeneeskundige contra-expertise of second opinion. We kunnen u helpen de fouten van het UWV te identificeren en uitleggen hoe deze uw zaak beïnvloeden zodat dit wordt benut in uw voordeel bij een bezwaar- of beroepsprocedure.

Ondersteuning bij bezwaar of beroep: We kunnen u eveneens ondersteunen bij het opstellen en indienen van een bezwaar tegen de beslissing van het UWV door onze samenwerking met in arbeidsongeschiktheid gespecialiseerde advocaten. We zullen in samenwerking met uw advocaat zorgen dat alle relevante feiten en bewijsmateriaal op de juiste manier worden gepresenteerd waarmee de kans op een succesvol bezwaar- en beroep wordt vergroot.

Snelle actie bij bezwaar of beroep

Onthoud dat het belangrijk is om snel actie te ondernemen en uw rechten te verdedigen als u denkt dat er fouten zijn gemaakt in de beslissing over uw arbeidsongeschiktheidsuitkering voor het verstrijken van de bezwaartermijn. Neem vandaag nog contact met het Expertise Orgaan op en laat ons u helpen een eerlijke en juiste uitkomst te bereiken.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een UWV-beslissing over arbeidsongeschiktheid?

Het proces om bezwaar te maken tegen een UWV-beslissing over arbeidsongeschiktheid bestaat uit verschillende stappen waar het Expertise Orgaan u bij kan ondersteunen:

Formeel Bezwaar: De eerste stap is het indienen van een formeel bezwaar. Dit moet binnen zes weken na de datum van het oorspronkelijke UWV-besluit worden gedaan. Uw bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en dient gedetailleerde informatie bevatten over waarom u het niet eens bent met de beslissing. Wij zijn voorstander om uw bezwaar door gespecialiseerde advocaten sociale zekerheid of arbeidsongeschiktheid te laten verzorgen.

Verstrekken van Bewijsmateriaal: U moet alle relevante medische documenten en bewijsmateriaal toevoegen die uw bezwaar kunnen ondersteunen. Dit kan onder andere bestaan uit uw medische dossier via uw huisarts of specialisten, verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige beoordelingen van het UWV. Het Expertise Orgaan kan u hierbij ondersteunen.

Hoorzitting: Nadat uw bezwaar is ontvangen, kan het UWV ervoor kiezen om een hoorzitting te houden waar wij wel voorstander van zijn en waarbij de bezwaarverzekeringsarts aanwezig dien te zijn. Tijdens de hoorzitting kunt u toelichten zelf of via uw gemachtigde waarom u het niet eens bent met de beslissing. Wij raden aan om uw gemachtigde aanwezig te laten zijn.

Beslissing over het Bezwaar: Het UWV zal uw bezwaar en al het bijgevoegde bewijsmateriaal beoordelen bij de heroverweging in bezwaar. Het UWV zal dan na de heroverweging in bezwaar een beslissing op bezwaar nemen waarbij wordt beslist of de oorspronkelijke beslissing wordt herzien of niet. Indien het bezwaar wordt afgewezen kunt u in beroep bij de bestuursrechter. Tenslotte kunt u nog in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.

Hoe kan het Expertise Orgaan me praktisch ondersteunen bij het maken van bezwaar tegen een UWV-beslissing?

Deskundige contra-expertise of second opinion: Onze experts kunnen uw dossier grondig evalueren en de beslissing van het UWV toetsen in de vorm van een verzekeringsgeneeskundige contra-expertise of second opinion. We kunnen u helpen de fouten van het UWV te identificeren en uitleggen hoe deze uw zaak beïnvloeden zodat dit wordt benut in uw voordeel bij een bezwaar- of beroepsprocedure.

Ondersteuning bij bezwaar of beroep: We kunnen u eveneens ondersteunen bij het opstellen en indienen van een bezwaar tegen de beslissing van het UWV door onze samenwerking met in arbeidsongeschiktheid gespecialiseerde advocaten. We zullen in samenwerking met uw advocaat zorgen dat alle relevante feiten en bewijsmateriaal op de juiste manier worden gepresenteerd waarmee de kans op een succesvol bezwaar- en beroep wordt vergroot.

Snelle actie bij bezwaar of beroep

Onthoud dat het belangrijk is om snel actie te ondernemen en uw rechten te verdedigen als u denkt dat er fouten zijn gemaakt in de beslissing over uw arbeidsongeschiktheidsuitkering voor het verstrijken van de bezwaartermijn. Neem vandaag nog contact met het Expertise Orgaan op en laat ons u helpen een eerlijke en juiste uitkomst te bereiken.

Wilt u meer informatie en persoonlijke ondersteuning bij het maken van bezwaar tegen een UWV-beslissing? Neem dan nu contact op met het Expertise Orgaan! Onze deskundige team staat klaar om uw zaak te beoordelen, u te adviseren en u te begeleiden bij elke stap van het bezwaarproces.

Welke documenten en bewijsstukken zijn essentieel voor een effectief bezwaar of beroep tegen een besluit van het UWV?

Om effectief bezwaar of beroep in te dienen tegen een besluit van het UWV, zijn de volgende documenten en bewijsstukken essentieel:

Het oorspronkelijke besluit van het UWV: U moet een kopie van het besluit waar u bezwaar tegen maakt of beroep op instelt bij de hand hebben. Dit is van belang omdat in uw bezwaar of beroep specifiek moet worden verwezen naar de details van deze beslissing.

Medische documentatie: Als uw bezwaar of beroep betrekking heeft op een medische beoordeling, zijn gedetailleerde medische verslagen en verklaringen van (huis)artsen, specialisten of therapeuten cruciaal. Dit kan zijn MRI-scans, röntgenfoto’s, bloedtestresultaten, verslagen van fysiotherapeuten of andere relevante documenten die uw medische toestand aantonen.

Arbeidsdeskundige beoordeling: Als uw bezwaar of beroep betrekking heeft op uw arbeidsvermogen, is een onafhankelijke arbeidsdeskundige beoordeling van belang. Dit moet uw beperkingen, mogelijkheden en eventuele aanpassingen op de werkplek in detail weergeven.

Persoonlijke verklaring: Een gedetailleerde persoonlijke verklaring waarin u uitlegt hoe uw aandoening uw dagelijkse leven en uw vermogen om te werken beïnvloedt, kan van groot belang zijn om uw zaak te ondersteunen in een UWV bezwaar- of beroepsprocedure.

Elk geval is uniek, en daarom kan het zijn dat u meer of minder documenten nodig heeft, afhankelijk van uw specifieke situatie. Maar maak u geen zorgen!

Het Expertise Orgaan staat uiteraard klaar om u te helpen. Onze deskundigen bieden advies op maat en begeleiden u stap voor stap door het proces. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor ondersteuning bij uw arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV.

Wat omvat een gecombineerd contra-expertise onderzoek en hoe kan dit mij helpen bij mijn bezwaar- of beroepsprocedure tegen een UWV-besluit?

Een gecombineerd contra-expertise onderzoek brengt de gezamenlijke expertise van een psychiater en een verzekeringsarts samen om een grondige beoordeling van uw situatie te maken. Dit onderzoek is speciaal ontworpen om te helpen bij bezwaar- of beroepsprocedures bij het UWV, vooral wanneer er meningsverschillen bestaan over uw mate van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van psychische belemmeringen of stoornissen (zoals autisme, PTTS).

Tijdens het onderzoek zullen onze deskundigen uw situatie nauwkeurig beoordelen, rekening houdend met de specifieke vragen die relevant zijn voor uw UWV-procedure. Het doel is om een compleet, helder en overtuigend rapport op te stellen dat kan helpen bij het herzien van het primaire oordeel van het UWV over uw arbeidsongeschiktheid.

Onze rapporten zijn opgesteld volgens de geldende medische en verzekeringsgeneeskundige richtlijnen en standaarden. Ze bieden een objectieve en zorgvuldige evaluatie van uw medische beperkingen, wat de kans vergroot dat het UWV haar oordeel moet herzien in uw voordeel.

indien nodig kan aanvullend testonderzoek worden uitgevoerd door onze ervaren psychiater om een nog grondiger beeld van uw specifieke individuele situatie te krijgen. De verzekeringsarts beoordeelt de psychische bevindingen in FML-termen op de effecten voor uw arbeidsongeschiktheid.

Bij het Expertise Orgaan combineren we hoogwaardige medische expertise met een toegewijde benadering om ervoor te zorgen dat uw zaak de aandacht krijgt die het verdient. Onze focus ligt op het bieden van heldere, overtuigende rapporten die uw belangen effectief behartigen.

Neem eenvoudigweg contact met ons op via onze website of telefonisch en ons team zal u begeleiden bij het proces en uw vragen beantwoorden. We staan klaar om u te helpen bij uw UWV-procedure en uw belangen te verdedigen met onze expertise en toewijding.

Wat zijn de voordelen van het inschakelen van het Expertise Orgaan voor een gecombineerd contra-expertise onderzoek?

Het Expertise Orgaan biedt talrijke voordelen voor wie op zoek is naar een objectieve beoordeling van hun arbeidsongeschiktheidssituatie via een gecombineerd contra-expertise onderzoek:

Onafhankelijkheid: Bij het Expertise Orgaan bent u verzekerd van een volledig onafhankelijke en onpartijdige beoordeling. Wij zijn niet verbonden aan werkgevers, arbodiensten, verzekeraars of het UWV, waardoor u een objectieve evaluatie van uw medische beperkingen krijgt ten aanzien van arbeidsongeschiktheid.

Deskundigheid: Ons team bestaat uit ervaren professionals, waaronder verzekeringsartsen, psychiaters en arbeidsdeskundigen. Zij voeren uw onderzoek uit volgens de meest recente medische en verzekeringsgeneeskundige richtlijnen en standaarden, wat resulteert in een nauwkeurige en betrouwbare beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid.

Heldere rapportage: Onze gecombineerde contra-expertise rapporten zijn compleet, helder en overtuigend geschreven. Dit vergroot de kans dat het UWV haar primaire oordeel over uw arbeidsongeschiktheid moet herzien, waardoor u meer kans maakt op een objectieve en rechtvaardige beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid.

Snelheid: In situaties waar snelheid van belang is, kunnen wij uw rapportages snel afronden, mits het onderliggende dossier op korte termijn beschikbaar is. Dit stelt u in staat om snel stappen te ondernemen in uw bezwaar- of beroepszaak.

Grotere kans op succes: Door het Expertise Orgaan in te schakelen, kunt u uw kans op succes in bezwaar- en beroepszaken arbeidsongeschiktheid aanzienlijk vergroten, met wel tot 50% meer kans op een positieve uitkomst dan zonder overlegging van een gecombineerd contra-expertise rapport.

Vergoeding van kosten: In bepaalde gevallen kunnen de kosten voor de gecombineerde contra-expertise van het Expertise Orgaan worden vergoed. Bijvoorbeeld, wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten met de polis werk en inkomen of wanneer de juridische UWV-procedure in uw voordeel wordt afgesloten via een vergoeding van de door u gemaakte proceskosten. Ons team staat klaar om u hierover te adviseren en u te helpen bij het verkrijgen van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling die u verdient. Neem eenvoudigweg contact met ons op via onze website.

Hoe worden de resultaten van een gecombineerd contra-expertise onderzoek gebruikt in mijn bezwaar- of beroepsprocedure?

De resultaten van een gecombineerd contra-expertise onderzoek spelen een cruciale rol in een bezwaar- of beroepsprocedure, en wel om de volgende redenen:

Ondersteuning van het Bezwaar of Beroep: Het rapport van de gecombineerde contra-expertise biedt gedetailleerde en objectieve informatie over de medische situatie van de cliënt, waarmee het oordeel van het UWV of de particulierere AOV-verzekeringsmaatschappij kan worden betwist.

Bewijs van Arbeidsongeschiktheid: Het rapport bevat een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) die de arbeidsongeschiktheid van de cliënt documenteert volgens geldende medische en verzekeringsgeneeskundige richtlijnen. Dit kan dienen als bewijs in de procedure of als ondersteuning om het oordeel van de UWV-verzekeringsarts gemotiveerd te betwisten.

Herziening van het Oordeel: Het rapport vergroot de kans dat het UWV haar primaire oordeel over de arbeidsongeschiktheid van de cliënt moet herzien in een lopende bezwaar- of beroepsprocedure, wat kan leiden tot een sneller en gunstiger uitkomst voor de cliënt.

Arbeidsdeskundig Commentaar: Indien nodig wordt de rapportage voorzien van aanvullend arbeidsdeskundig commentaar, wat extra inzicht kan geven in de arbeidsmogelijkheden van de cliënt en kan helpen bij het bepalen van de juiste geobjectiveerde mate van arbeidsongeschiktheid.

Vergoeding van Kosten: Als de juridische UWV-procedure in het voordeel van de cliënt wordt beslist, heeft de cliënt recht op vergoeding van de expertisekosten door het UWV via een veroordeling in de proceskosten. Dit verlicht de financiële last van de procedure voor de cliënt. Als de cliënt in het bezit is van een rechtsbijstandsverzekering met de polis werk en inkomen komen de kosten eveneens voor vergoeding in aanmerking indien tijdig een beroep wordt gedaan op het vrije advocaatkeuze recht van de cliënt.

De resultaten van een gecombineerd contra-expertise onderzoek zijn veelal van onschatbare waarde in een bezwaar- of beroepsprocedure, en kunnen aanzienlijk bijdragen aan een rechtvaardige uitkomst voor de cliënt. Neem eenvoudigweg contact met ons op via onze website.

Kan het inzetten van een Second Opinion AOV mijn kans op een succesvolle AOV-claim vergroten?

Ja, het inzetten van een Second Opinion AOV kan uw kans op het realiseren van een succesvolle AOV-claim vergroten.

Een Second Opinion AOV is een onafhankelijk verzekeringsgeneeskundig en/of arbeidsdeskundig  onderzoek dat u kunt aanvragen als u het niet eens bent met het oordeel van uw AOV of Woonlastenverzekeraar.

Door een Second Opinion AOV in te zetten, verkrijgt u een extern en objectief perspectief op uw situatie, wat uw positie in het geschil met uw verzekeraar versterkt. Dit kan resulteren in een recht op een (hogere) arbeidsongeschiktheidsuitkering onder de polisvoorwaarden van uw AOV.

In de meeste gevallen worden de kosten van een Second Opinion AOV vergoed door uw verzekeraar. Raadpleeg echter altijd de actuele polisvoorwaarden of uw verzekeraar voorziet in het recht op een Second Opinion AOV. Als u dat wenst dan kunnen wij dat ook voor u nakijken.

Neem eenvoudigweg contact op met het Expertise Orgaan en wij begeleiden u bij elke stap van het proces. Wij staan klaar om uw zaak te ondersteunen en uw kansen op een succesvolle claim te vergroten.

Waarom is de inzet van een Second Opinion AOV verstandig bij afwijzing van uw claim door uw AOV-verzekeraar?

Een Second Opinion AOV kan verstandig zijn als u het niet eens bent met het oordeel van uw AOV of Woonlastenverzekeraar inzake uw claim.

Hier zijn enkele redenen waarom de inzet van een Second Opinion AOV verstandig kan zijn:

Onafhankelijke Beoordeling: Bij ons ontvangt u een onafhankelijke beoordeling door een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige die niet hiërarchisch is verbonden aan een verzekeraar. Dit waarborgt een eerlijke kijk op uw situatie.

Sterkere Positie: Met onze deskundige en onafhankelijke arbeidsmedische expertise staat u sterker in uw geschil met uw verzekeraar.

Kosten worden vergoed: Maak u geen zorgen over de kosten. In de meeste gevallen worden de kosten voor een Second Opinion AOV vergoed door uw verzekeraar. Zo niet, dan zijn er meerdere mogelijkheden om u toch bij te staan. Informeer ernaar!

Goede kans op herbeoordeling: Een Second Opinion AOV dient in veel gevallen als basis voor het alsnog verkrijgen van een (hogere) arbeidsongeschiktheidsuitkering, conform de polisvoorwaarden van uw AOV.

Wij staan voor u klaar om u bij elke stap te begeleiden en u van een deskundig advies te voorzien. Controleer eerst uw polisvoorwaarden om te zien of een Second Opinion AOV wordt vergoed. Bij twijfel staan onze experts voor u klaar om advies te geven en u te ondersteunen.

Neem vandaag nog contact op met het Expertise Orgaan en laat ons u helpen om een eerlijke beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid te krijgen.

Kan ik ook een Second Opinion AOV aanvragen als mijn AOV-verzekeraar het daar niet mee eens is?

Ja, absoluut. Bij het Expertise Orgaan geloven we in het belang van een onafhankelijke tweede mening die men ook kent als een second opinion. Een afwijzing van uw AOV-verzekeraar betekent niet dat uw zaak daarmee gesloten is. Onze Second Opinion AOV-service is speciaal ontworpen om u een nieuw perspectief te bieden en een eerlijke beoordeling van uw zaak te geven.

Onze experts duiken diep in uw situatie, herbeoordelen uw AOV-claim en geven een onafhankelijk advies. Dit proces kan een aanzienlijke impact hebben op de uitkomst van uw claim.

Bij het Expertise Orgaan staan eerlijkheid en transparantie voorop. Wij zijn er om u te ondersteunen en te adviseren, juist als anderen het niet met u eens zijn. Vertrouw op het Expertise Orgaan voor eerlijk, deskundig advies en ondersteuning. Neem vandaag nog contact op.

Waarom kan Contra-Expertise AOV essentieel kan zijn voor een succesvolle AOV-claim?

Bij het Expertise Orgaan begrijpen we de cruciale rol die verzekeringsgeneeskundige of arbeidsdeskundige contra-expertise speelt bij het verkrijgen van een eerlijke beoordeling van uw AOV-claim. Ontdek hier waarom onze contra-expertise van onschatbare waarde kan zijn voor uw succes.

Contra-expertise kan essentieel zijn voor een succesvolle AOV-claim om verschillende redenen:

Onafhankelijke Beoordeling: Onze contra-expertise biedt een onafhankelijke evaluatie van uw gezondheidssituatie en de impact daarvan op uw arbeidsongeschiktheid. Dit is van onschatbare waarde als u het niet eens bent met het oordeel van uw verzekeraar.

Second Opinion: Als u het niet eens bent met de beoordeling van uw verzekeraar, kunt u bij ons een second opinion aanvragen, ook wel bekend als een herbeoordeling AOV. De kosten hiervan worden doorgaans vergoed door uw verzekeraar.

Grotere Kans op Succes: Onze onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige expertise versterkt uw positie in het geschil met uw verzekeraar.

Onafhankelijkheid en Onpartijdigheid: Onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zijn volledig onafhankelijk in hun oordeel. Ze zijn niet verbonden aan een verzekeraar, wat de integriteit van onze beoordeling waarborgt.

Bij het Expertise Orgaan staan we klaar om u te ondersteunen bij het verkrijgen van de eerlijke behandeling die u verdient. Neem vandaag nog contact met ons op voor een contra-expertise AOV en laat ons u helpen uw AOV-claim tot een succes te maken.

Kan ik een Contra-Expertise AOV aanvragen als ik het niet eens ben met het oordeel van mijn verzekeraar?

Ja, u kunt een Contra-Expertise AOV aanvragen als u het niet eens bent met het oordeel van uw verzekeraar. Dit wordt ook wel een second opinion genoemd. Bij het Expertise Orgaan begrijpen we de waarde van een second opinion voor de beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid. Als u het niet eens bent met het oordeel van uw verzekeraar, kunt u bij ons een Contra-Expertise AOV aanvragen.

In ons contra-expertise onderzoek beoordeelt een verzekeringsarts uw belastbaarheid en een arbeidsdeskundige beoordeelt de mate van uw arbeidsongeschiktheid. In voorkomende gevallen zetten wij ook een psychiater in als het gaat om complexe psychische problematiek. Het doel is om tot een eerlijk en onafhankelijk oordeel over uw arbeidsongeschiktheid te komen.

Lees altijd de actuele polisvoorwaarden om te controleren of uw AOV verzekeraar voorziet in een second opinion.

Het aanvragen van een Contra-Expertise AOV is eenvoudig. Vul een aanmeldformulier in via onze website of neem contact met ons op via e-mail of telefonisch. We begeleiden u graag bij elke stap van het proces.

Neem vandaag nog contact op met het Expertise Orgaan en laat ons u helpen uw recht op een eerlijke beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid te verkrijgen.

Meer kans in bezwaar en beroep tegen UWV met contra-expertise?

Maak meer kans in UWV bezwaar – en beroepsprocedures door verzekeringsgeneeskundige contra- expertise

Ja, tot wel bijna 56% meer kans op een goed eindresultaa in bezwaar of (hoger) beroep! Een verzekeringsgeneeskundige contra-expertise vergroot dus aanzienlijk uw kansen. Het promotieonderzoek van de verzekeringsarts Jim Faas (hierna: Faas) geeft een onderbouwd wetenschappelijk antwoord op deze vraag. In zijn artikel genaamd: “De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen: een kwantitatieve analyse over de periode 1992-2010” (in: Expertise en Recht 2014-3), blijkt dat de Centrale Raad van Beroep over het tijdvak 1996 t/m 2010 in totaal 44.701 zaken heeft behandeld op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Hoewel slechts in weinig gevallen een deskundige is benoemd, blijkt wel de effectiviteit van een deskundige op de uitkomst van de procedure. In veel gevallen betreft dit een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige.

UWV wordt vaker in het ongelijk gesteld

Uit het onderzoek van Jim Faas blijkt overtuigend dat de kans dat het UWV ongelijk krijgt – in het geval er inzet is geweest van een externe deskundige zoals een verzekeringsarts – wel twee keer hoger ligt dan zonder inzet van een externe deskundige.

Onafhankelijke second opinion verzekeringsarts

Dit onderzoek leidt naar de mening van het Expertise Orgaan tot extra argumenten om te pleiten voor het recht van belanghebbenden op een onafhankelijke second opinion in arbeidsongeschiktheidsgeschillen met het UWV. Recente jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten voor de Mens wijst ook in deze richting.

Second opinion via het Expertise Orgaan bieden u directe meerwaarde door ons landelijk dekkend netwerk van onafhankelijke second opinion verzekeringsartsen, waarbij wij specifieke specialismen kunnen bieden. (bijvoorbeeld in geval van burnout, toxicologie, revalidatie). De second opinion verzekeringsartsen van Het Expertise Orgaan combineren vaak de ervaring en aanpak van de bedrijfsarts met die van de verzekeringsarts. Zij worden ondersteund door ervaren arbeidsdeskundigen en een landelijke dekkend netwerk van medisch specialisten.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen.

 

Heeft u recht op een second opinion of herbeoordeling AOV?

Ja!  Als zelfstandig ondernemer (ZZP-er) heeft u branchebreed recht op een second opinion door een onafhankelijke verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige als u een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten. De kosten worden door de verzekeraar vergoed op basis van het door de branche overeengekomen protocol.

Bindend protocol verzekeringsbranche second opinion inkomensverzekering

De verzekeringsbranche heeft onderling een protocol opgesteld (dit heet het ‘protocol claims individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen’) waarin zij aan verzekerden een second opinion recht toekennen indien een verzekerde zich niet in de beslissing van de inkomensverzekeraar herkent. Lees eerst goed de polisvoorwaarden voor of uw verzekeraar in een second opinion AOV voorziet. Als u arbeidsongeschikt bent als ZZP/zelfstandig ondernemer en in het bezit van een AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) bij een inkomensverzekeraar (zoals Centraal Beheer, Aegon, Movir en A.S.R.) komt u in veel gevallen op basis van uw polisvoorwaarden in aanmerking voor een second opinion (of herbeoordeling AOV genoemd) door een onafhankelijke verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige.

Hoe vraagt u de second opinion AOV aan? 

Als u als zelfstandig ondernemer (ZZP) een second opinion wil aanvragen omdat u het oneens bent met het medische oordeel van de inkomens- of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar over de mate van arbeidsongeschiktheid kunt u via onze website een second opinion of herbeoordeling AOV aanvragen via het contactformulier.

Een andere mogelijkheid is onderzoeken of u in aanmerking komt voor een gratis kansanalyse van uw AOV-claim. Lees meer of neem contact op via het aanmeldformulier.

 

Is de verzekeringsarts van het UWV of andere deskundige wel onafhankelijk?

Als u twijfels heeft over de onafhankelijkheid van de UWV-arts bij uw arbeidsongeschiktheidsbeoordeling kan een gezaghebbende contra-expertise door een onafhankelijke verzekeringsarts nuttig zijn zoals van het Expertise Orgaan. Onze onafhankelijk verzekeringsgeneeskundigen hebben geen banden met het UWV of AOV verzekeringsbedrijf. Bij een contra-expertise van het Expertise Orgaan wordt een tweede mening (second opinion of contra-expertise) gegeven over uw gezondheidstoestand en de invloed daarop op uw arbeidsongeschiktheid. Deze beoordeling leidt in veel gevallen tot een andere zienswijze dan die van de UWV verzekeringsarts, wat doorslaggevende invloed kan hebben op uw recht op een private arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of UWV arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zoals Ziektewet (Wazo), WIA (IVA), Wajong en WAO-gerechtigden.

De UWV-verzekeringsarts vindt dat ik niet arbeidsongeschikt ben. Wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met de beoordeling van de UWV verzekeringsarts, kan contra-expertise van het Expertise Orgaan een uitkomst bieden. Het selecteren van een onafhankelijke verzekeringsarts voor een contra-expertise is een zorgvuldig proces en het is essentieel dat deze arts ervaring heeft met uw medische situatie en geen relaties heeft met uw verzekeraar. Een onafhankelijke contra-expertise van het Expertise Orgaan zal immers in veel gevallen leiden tot een andere beoordeling, wat uw recht op een uitkering in positieve mate kan beïnvloeden.

Waarom negeert de UWV-verzekeringsarts de mening van mijn behandelaars over mijn arbeidsongeschiktheid?

In sommige gevallen kan de visie van de verzekeringsarts van het UWV in grote mate verschillen van die van uw behandelende arts of specialist. Een contra-expertise van het Expertise Orgaan kan dan nuttig zijn om een nieuwe, onafhankelijke beoordeling van uw gezondheidstoestand te krijgen. Als de contra-expertise van het Expertise Orgaan tot een andere conclusie komt, kan dit gebruikt worden om een herbeoordeling van uw status aan te vragen bij het UWV of kan dit overlegd worden in een bezwaar- of beroepsprocedure UWV.

 

Worden de kosten van juridische begeleiding vergoed in bezwaar- en beroep UWV of AOV??

Ja, daar heeft u in beginsel recht op proceskostenvergoeding van de gemaakte kosten.

Dit is uitgewerkt voor bezwaar- en beroep UWV, SVB en WMO in het ‘Besluit proceskosten Algemene Wet Bestuursrecht’ (BPAWB).

Hoe werkt dat?

De proceskosten kunnen vergoed worden in bezwaar- en beroepsprocedures bij het UWV, de Belastingdienst, bij de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank en beroepsprocedures bij de Bestuursrechter en hoger bestuursrechtelijke beroepsprocedures bij o.a. de Centrale Raad van Beroep. De proceskosten worden echter alleen vergoed wanneer het bezwaar of beroep in het voordeel van de burger gegrond is verklaard door het bestuursorgaan of de rechtbank. Ofwel wanneer de burger de bezwaar- of beroepsprocedure heeft gewonnen. De proceskosten kunnen echter alleen vergoed worden wanneer er beroepsmatige juridische bijstand wordt verleend door een jurist of advocaat zoals bedoeld in artikel 1 lid a van het BPAWB.

Bij AOV procedures werkt dit anders aangezien dit een civiele procedure betreft. Heeft u vragen of wilt u een gratis kansanalyse AOV. Neem dan contact met ons op.

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier

Het recht op gratis inzage in het ‘eigen’ medisch dossier van particulieren is vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener is verplicht de patiënt hierbij te ondersteunen.  In de praktijk blijkt dat zorgverleners hier helaas vaak ten onrechte te terughoudend mee omgaan, terwijl u als belanghebbende wel degelijk het recht heeft op een afschrift  van uw medisch dossier. Het zijn tenslotte uw eigen gegevens.

 

De Rijksoverheid bevestigt dat u recht heeft op een gratis afschrift van uw dossier. Wilt u een extra kopie van uw dosssier, dan kan de zorgverlener u wel (extra) kosten in rekening brengen.

Wil je jouw huisartsdossier (gratis) inzien in de praktijk? Maak hiervoor dan een afspraak met het secretariaat van je huisarts. Een kopie van het medisch dossier kun je telefonisch of schriftelijk opvragen bij je huisarts. Wil de zorgverlener u toch kosten in rekening brengen, dan kunt u de zorgverlener verwijzen naar de informatie van de Rijksoverheid dat zij u geen kosten in rekening mogen brengen.

Iedere zorgverlener (huisarts, apotheek, ziekenhuis) houdt een eigen dossier bij. Wilt u dus helderheid over wat een bepaalde zorgaanbieder in zijn dossier heeft staan over u? Vraag deze dan op bij deze specifieke zorgaanbieder. Kijk op de website van uw zorgaanbieder hoe u dit het beste kunt doen.

 

U kunt de huisarts als zij dit in eerste instantie weigeren ook verwijzen naar de toelichting van de KNMG ‘omgaan met medische gegevens’ en met name de volgende paragraaf:

 

Hoofdregel (paragraaf 2.11.2 pagina 43)

Een patiënt heeft recht op inzage in, en een afschrift van zijn medisch dossier. Dit geldt ook voor elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het dossier.

Een arts kan elektronisch inzage en een afschrift geven door een digitaal afschrift te maken en deze aan de patiënt te geven of online inzage te geven, bijvoorbeeld via een patiëntenportaal.

Het recht van de patiënt om kennis te nemen van gegevens die over hem worden opgeslagen, heeft een fundamenteel karakter. Dit betekent onder andere dat – uitzonderingen daargelaten – een arts een verzoek van de patiënt om zijn medisch dossier in te zien en/of daarvan een kopie te

Krijgen, niet mag weigeren.

Kosteloos afschrift (paragraaf 2.11.2 pagina 43)

Als een patiënt om een afschrift van zijn medisch dossier vraagt, moet deze kosteloos worden verstrekt. Er mag daarvoor in beginsel geen vergoeding worden berekend, tenzij het verzoek buitensporig is, bijvoorbeeld als een patiënt heel vaak om een afschrift verzoekt, of om meer dan één afschrift verzoekt. Dan mag een redelijke vergoeding worden gevraagd. Behalve de patiënt zelf, kan ook diens vertegenwoordiger een kosteloos afschrift van (een deel van) het dossier opvragen

 

Voorbeeldbrieven opvragen medisch dossier:

De consumentenbond heeft voor uw gemak deze informatie en een aantal voorbeeldbrieven op een rij gezet. U kunt daar informatie en een voorbeeld vinden:

voorbeeldbrief opvragen huisartsdossier

Hoe werkt een bezwaar hoorzitting bij het UWV?

Voor veel mensen die bezwaar maken tegen het UWV is een hoorzitting bij het UWV een spannend vooruitzicht.  In het algemeen weten belanghebbenden niet wat men kan verwachten en hoe men zich het beste op een hoorzitting kan voorbereiden. Het platform UWV Perspectief heeft een leuk verhaal geschreven en daarin een UWV instructievideo opgenomen.

In alle gevallen verdient het de de voorkeur om u door een deskundige gemachtigde te laten begeleiden. Indien u niet kan reizen, bestaat ook de mogelijkheid voor een telefonische hoorzitting.

Naar onze mening verdient het altijd de voorkeur om een contra-expertise rapportage of een second opinion UWV door een onafhankelijke verzekeringsarts te laten opstellen in de lopende bezwaarprocedure. Dit vergroot uw kansen in de bezwaarprocedure namelijk aanzienlijk.

Heeft u recht op een zorgvuldige beoordeling van arbeidsvermogen door UWV?

Inleiding

Uit een recent gewezen uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland( ECLI:NL:RBNNE:2017:4409)  blijkt dat er geen wettelijk basis voor het UWV bestaat om wel arbeidsvermogen aan te nemen, indien er twijfel bestaat over deze conclusie. Het UWV moet dan eerst nader (en vermoedelijk integraal) onderzoek doen naar uw arbeidsvermogen en kan deze niet zomaar afwijzen door te verwijzen naar de aanvraag voor opname op het het doelgroepenregister.

De rechtbank overwoog in de zaak allereerst dat dit toetsingskader (alleen bij twijfel het arbeidsvermogen nader onderzoeken) niet op een wettelijk kader stoelt en hiermee wordt in veel gevallen mogelijk te snel en zonder nader onderzoek arbeidsvermogen aangenomen, met als mogelijk gevolg dat grote groepen uitgesloten worden van opname in het doelgroepenregister. Dit kan  nadelige gevolgen kan hebben voor hun arbeidsmarktpositie.  Het UWV heeft de rechtbank in deze uitspraak geen antwoord gegeven op de door haar gestelde vraag, waar dit uitgangspunt dan op is gebaseerd. De rechtbank vermoedt, zo blijkt uit de casus dat het UWV uit het systeem van de wet heeft afgeleid, dat als er géén sprake is van arbeidsvermogen, een Indicatie banenafspraak derhalve niet aan de orde kan zijn. De rechtbank leidt echter hier evenwel niet af dat in het geval een aanvraag Indicatie banenafspraak wordt gedaan, arbeidsvermogen kan worden verondersteld. De rechtbank wijst erop dat de belanghebbende in het formulier ‘Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen’ heeft ingevuld “Ik weet niet wat mijn mogelijkheden zijn. Ik vraag een Beoordeling arbeidsvermogen aan”.

De rechtbank stelde verder vast dat uit het bestreden besluit niet duidelijk blijkt dat het UWV, zoals volgens de regering wenselijk wordt geacht (zie 3.5.1) de methodiek van het SMBA heeft toegepast. Hoewel het rapport van de verzekeringsarts bezwaar en beroep aanwijzingen bevat dat dit is gebeurd, wordt dit nergens geëxpliciteerd en ook de verzekeringsarts bezwaar en beroep hanteert het onjuiste uitgangspunt dat de aanwezigheid van arbeidsvermogen wordt verondersteld. De rechtbank ontkomt niet aan de indruk dat dit uitgangspunt de beoordeling mede heeft gekleurd. Voor de rechtbank is hierdoor onvoldoende inzichtelijk geworden op welke wijze de arbeidsongeschiktheid van eiseres is beoordeeld en hiermee neemt zij geen genoegen!

Het UWV besluit werd in deze uitspraak vernietigd en het UWV is in deze procedure opgedragen een nieuwe beslissing te nemen.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

 

Heeft bezwaar maken tegen opgelegde loonsanctie van het UWV zin?

Bezwaar maken tegen opgelegde loonsanctie UWV

Uw bedrijf heeft een door het UWV opgelegde loonsanctie ontvangen. Wat nu? Deze beslissing van het UWV kan uw bedrijf immers fors financieel schaden. Een rekenvoorbeeld is snel gemaakt van een loonsanctie en op verzoek sturen wij  u een voorbeeld.  Dit kan oplopen tot vele tienduizenden euro’s schade per loonsanctie.

Ondersteuning bij bezwaar maken tegen loonsancties

Bezwaar maken tegen het UWV heeft absoluut zin, zeker als u dit combineert met een bekortingsverzoek. Zoals gezegd kan het u vele (tien)duizenden euro’s besparen.

Wij raden u aan bij het bezwaar maken tegen de opgelegde loonsanctie om direct onze deskundigen in te schakelen. Wij kunnen u desgewenst bij dit proces begeleiden. Neem daarom z.s.m. contact met ons op via het contactformulier!

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

Wilt u meer weten? Lees wat een loonsanctie precies inhoudt.

 

Heeft u recht op een ANW uitkering van de SVB bij arbeidsongeschiktheid?

De criteria voor toekenning van een ANW arbeidsongeschiktheidsuitkering door het SVB:

 1. U komt mogelijk in aanmerking voor een ANW (Algemene Nabestaanden Wet) uitkering van de SVB indien uw partner overlijdt en u bent zelf arbeidsongeschikt.
 2. Het is daarom goed om na te gaan bij het overlijden van uw partner in het geval u arbeidsongeschikt wordt (of al geruime tijd bent) en nog geen uitkering van het UWV heeft (omdat u daar bijvoorbeeld eerder niet in aanmerking voor kwam) of u mogelijk niet in aanmerking komt voor een ANW-uitkering bij arbeidsongeschiktheid.
 3. Uw mate van arbeidsongeschiktheid wordt in dat geval vastgesteld door het UWV op vergelijkbare wijze als bijvoorbeeld de WIA ( WAO) en Wajong en indien u meer dan 45% arbeidsongeschikt bent, dan komt u mogelijk voor een ANW uitkering in aanmerking indien uw partner overleden is.
 4. Dit houdt vervolgens in dat verzekeringsgeneeskundig onderzoek gedaan worden door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV.
 5. Als er een arbeidsongeschiktheidsbeslissing is van het UWV, zal de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze beslissing in beginsel volgen. Dat kan eventueel anders zijn als de SVB aanwijzingen of vermoedens heeft dat de beslissing van het UWV niet klopt.
 6.  Mocht het SVB uw aanvraag echter afwijzen omdat u volgens hen minder dan 45% arbeidsongeschikt bent, dan kunt u hier bezwaar tegen maken en met een verzekeringsgeneeskundige second opinion of contra-expertise alsnog uw recht op een ANW uitkering claimen.
 7. Een voorbeeld om deze ANW situatie nader toe te lichten in een concreet voorbeeld:

“Marko heeft een WIA-uitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage  van 55%. Ander inkomen heeft Marko niet. Zijn vrouw overlijdt. Marko krijgt dan een nabestaandenpensioen van de SVB. Stel dat het UWV een jaar later besluit om de WIA-uitkering van Marko te verlagen naar 35- 45% arbeidsongeschiktheid. In dat geval verliest Marko zijn nabestaandenpensioen.  Marko kan dan bezwaar maken tegen de beëindiging van de ANW uitkering (en kan dan eventueel een toeslag aanvragen op grond van de Toeslagenwet) en kan daarbij een second opinion SVB aanvragen bij de Expertise Orgaan BV”

Hoe stelt UWV het arbeidsongeschiktheidspercentage vast?

Het arbeidsongeschiktheidspercentage wat doorslaggevend is voor de bepaling of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, wordt bepaald door de arbeidsdeskundige van het UWV via het CBBS-Systeem waartoe alleen het UWV toegang heeft.  Dit wordt uitgevoerd op basis van het door de verzekeringsarts van het UWV vastgestelde FML die in het CBBS is opgenomen. 

Het UWV hanteert een formule bij de berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Deze formule is:

(maatmanloon – restverdiencapaciteit) / maatmanloon * 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage

 • Het maatmanloon is het loon wat u verdiende op de laatste dag voordat u ziek werd.
 • De restverdiencapaciteit is het bedrag waarvan de arbeidsdeskundige van het UWV heeft beoordeeld dat u dat nog kunt verdienen (in andere door hem geduide functies die passend worden geacht op basis van het door de verzekeringsarts van het UWV vastgestelde FML uit het CBBS). Dit vindt u ook terug in de arbeidsdeskundige rapportages die u aantreft bij de beslissing van het UWV.
 • U berekent eerst het bedrag wat u volgens het UWV niet meer kunt verdienen: het maatmanloon min de restverdiencapaciteit. Dit bedrag deelt u door uw oude loon, maal 100%. De uitkomst van deze berekening is het arbeidsongeschiktheidspercentage wat staat vermeld op de beslissing die u ook van het UWV heeft ontvangen.

Bent u het niet eens met het door UWV vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage dan kunt u uiteraard bezwaar- of beroep aantekenen tegen het UWV of een second opinion of contra-expertiseonderzoek laten uitvoeren.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

Wat is het CBBS systeem van het UWV?

Het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (hierna: “CBBS”) is een computersysteem van het UWV en wordt door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV gebruikt bij claimbeoordelingen in het kader van de  in Nederland geldende arbeidsongeschiktheidswetten (ZW, WAO, WIA en Wajong). Het systeem is eigendom van UWV, maar niet toegankelijk voor externe partijen.

Het CBBS bevat een gedetailleerde beschrijving van enkele duizenden functies die in Nederland voorkomen (meest voorkomende functies). Arbeidsdeskundig analisten van UWV bezoeken werkgevers om deze geschikte functies in de praktijk te beschrijven om ze vervolgens in detail in het CBBS-systeem te kunnen verwerken. De beschreven functies die in het CBBS-systeem staan zijn mogen in beginsel niet ouder zijn dan 1,5 jaar.

Het CBBS dient als een hulpmiddel voor de (claim) beoordeling door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV.

De arbeidsdeskundige van het UWV raadpleegt het CBBS en beoordeelt hij of de verzekerde geschikt is voor gangbare (algemene) arbeid.  De functies die grotendeels als gelijksoortig kunnen worden aangemerkt, zijn in het CBBS geclusterd onder SBC-codes (Standaard Beroepen Classificatie).

 • Het CBBS vergelijkt het merendeel van de op de FML voorkomende belastbaarheidsaspecten met de belastinggegevens van de in het systeem opgenomen functies.
 • Op basis van bedoelde vergelijking van deze als “matchende” beoordelingspunten aangeduide aspecten vindt vervolgens in het CBBS een geautomatiseerde selectie plaats van potentieel geschikte functies.
 • Volgens het systeem als ongeschikt aan te merken functies worden niet aan de arbeidsdeskundige gepresenteerd.
 • Potentieel wel geschikte functies worden, al dan niet met een of meer signaleringen, ten teken van een mogelijke overschrijding van de belastbaarheid van de betrokken verzekerde op een bepaald onderdeel of op bepaalde onderdelen, aan de arbeidsdeskundige gepresenteerd, die vervolgens tot een eindoordeel moet komen.
 • Indien wenselijk kan deze functionaris in nader overleg treden met de verzekeringsarts

Bent u het niet eens met het arbeidsongeschiktheidspercentage dan kunt u uiteraard bezwaar- of beroep aantekenen tegen het UWV of een second opinion of contra-expertiseonderzoek laten uitvoeren.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

Wanneer mag het UWV een loonsanctie opleggen?

Het UWV legt een loonsanctie op aan de werkgever als zij constateren:

 • dat het bereikte re-integratie resultaat van de betrokken medewerker onvoldoende is, en;
 • dat de werkgever in de eerste 104 weken van ziekte van de werknemer onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht, of’;
 • dat het re-integratieverslag niet compleet is

Wat is het gevolg van een loonsanctie?

De werkgever moet dan het loon van de werknemer maximaal 52 weken doorbetalen. Dit levert dus een derde jaar loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer gecombineerd met de twee poortwachter jaren.

Wat kan de werkgever hier aan doen?

 1. De werkgever kan in de loonsanctieperiode het tekort aan re-integratie inspanningen herstellen of het re-integratieverslag aanvullen. Indien het UWV beslist dat de werkgever wel aan de re-integratie inspanningen (of documentatieplicht) heeft voldaan, dan kan het UWV de loonsanctie opheffen. Dit noemt men ook wel een bekortingsverzoek.
 2. De werkgever kan ook bezwaar instellen tegen de loonsanctie indien men vast kan stellen dat wel voldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd.

Wilt u een bekortingsverzoek indienen of een bezwaar tegen een loonsanctie? Neem dan contact met ons op.

Wat is het verschil tussen bezwaar en beroep bij het UWV? Wat zijn de kosten?

Verschil tussen bezwaar en beroep

In het kort: de bezwaarprocedure moet eerst worden doorlopen bij het bestuursorgaan wat de beslissing heeft genomen (bijvoorbeeld UWV of SVB) voordat u in beroep kunt komen bij de rechtbank. In het geval van een bezwaarprocedure vindt er een interne beoordeling plaats van uw dossier door andere medewerkers van het bestuursorgaan dan die het primaire besluit hebben genomen. Dit wordt bijvoorbeeld bij UWV-procedures door een gespecialiseerde arbeidsdeskundige of verzekeringsgeneeskundige binnen het UWV verzorgd. Dat kan schriftelijk behandeld worden of u kunt hiervoor een hoorzitting aanvragen. Als u dit doet, adviseren wij u een deskundige van Het Expertise Orgaan in te schakelen om de procedure door een deskundige te laten verzorgen Indien gewenst, kunnen wij ook voor u een second opinion door een onafhankelijke verzekeringsarts voor u uitvoeren. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan dat mogelijk onder de dekking vallen als u Werk & Inkomen meeverzekerd heeft. Voorts komt u dan in aanmerking voor een gratis kansanalyse!

 

Heeft u dit niet dan dient u de kosten zelf te betalen, tenzij u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Kosten bezwaar en beroepsprocedure

Als u het niet eens bent met de uiteindelijke beoordeling door de interne deskundigen van de bestreden beslissing in bezwaar door bijvoorbeeld het UWV of SVB, kunt u daarvan in beroep gaan bij de rechtbank. Het beroep vindt plaats bij de rechtbank en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Het is verstandig om daarbij (juridische) deskundigen in te schakelen bij voorkeur een gespecialiseerde advocaat. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan dat mogelijk onder de dekking vallen als u Werk & Inkomen meeverzekerd heeft op uw polis. Heeft u dit niet dan dient u de kosten zelf te betalen, tenzij u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

Waarom kiezen elk jaar vele cliënten uit heel Nederland voor Het Expertise Orgaan?

Daarom kiezen Nederlanders voor het Expertise Orgaan!

Ieder jaar kiezen vele mensen voor het Expertise Orgaan bij een geschil over de mate van arbeidsongeschiktheid. Maar waarom eigenlijk? Hieronder staan vier redenen waarom onze organisatie door onze cliënten wordt gekozen:

 1. Onze specialistische verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertises verhogen de slagingskans in bezwaar- en beroep tot wel 56%.
 2. Bij het Expertise Orgaan staat de cliënt centraal. Als klant krijgt u toegang tot uw eigen dossier en wij ontsluiten het medisch dossier voor u.
 3. Binnen vier tot maximaal zes weken ronden wij uw second opinion verzoek of contra-expertise af door onze verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige na ontvangst van uw opdrachtbevestiging.
 4. Binnen het Expertise Orgaan wordt voortdurend gezocht naar nieuwe en betere manieren van werken.
 5. Door middel van wetenschappelijk onderzoek vergroten wij het effect van onze bestaande verzekeringsgeneeskundige expertise.

Voegt u zich ook bij de vele cliënten van het Expertise Orgaan? U kunt een vraag stellen, een offerte aanvragen of u direct aanmelden voor een van onze diensten.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

Wordt bij een expertise in bezwaar en beroep tegen een beslissing van het UWV ook een arbeidsdeskundige visie gegeven, en waarom?

Wordt een arbeidsdeskundige visie gegeven?

De specialist van het Expertise Orgaan zal aan de hand van zijn bevindingen zijn arbeidsdeskundige visie met u delen. Vervolgens kunt u deze visie meenemen in het bezwaar en beroep tegen een beslissing van het UWV.

De beoordeling door het UWV valt uiteen in twee delen:

 • Ten eerste de medische verzekeringsgeneeskundige beoordeling
 • Ten tweede de arbeidsdeskundige claimbeoordeling

In de arbeidsdeskundige claimbeoordeling wordt uw recht op uitkering vastgesteld op basis van de geschatte mogelijkheden in het werk. Het is dan ook logisch dat onze ondersteuning doorgaans daarop gericht is. De arbeidsmedische belastbaarheid wordt door de verzekeringsarts vastgesteld op basis van uw medische gegevens (FML) en wat u hem in het gesprek hebt gemeld; uw beleving wordt daarbij meegenomen.

Functionele mogelijkhedenlijst (FML)

Vervolgens vertaalt hij al deze gegevens op een systematische wijze naar de functionelemogelijkhedenlijst (FML). Aan de hand van de verzekeringsgeneeskundig vastgestelde belastbaarheid, beoordeelt de arbeidsdeskundige van het UWV de mogelijkheden voor werkhervatting in het eigen werk of andere gangbare functies.

Als u een baan hebt, kan het advies bijvoorbeeld gaan over aanpassingen in de werkinhoud, werkplekvoorzieningen of over de inspanningen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Deze wet verwacht van werkgever en werknemer een sanctie van het UWV te voorkomen.

Arbeidsdeskundige visie uitbreiden met werkplekonderzoek

Tegen meerprijs is het mogelijk de arbeidsdeskundige visie uit te breiden met een werkplekonderzoek. Echter enkel indien dit meerwaarde oplevert en uiteraard indien sprake is van een werkhervattingssituatie.

Neem contact op indien u meer wil weten.

Is het expertise rapport van Het Expertise Orgaan ‘UWV proof’?

Expertise rapport geschikt voor UWV

Door het inzetten van een arbeidsrelevante medische expertise wordt vastgesteld of de arbeidsongeschiktheid een medisch objectiveerbaar gevolg is van ziekte. Dit komt in het expertise rapport naar voren. Ook wordt er vastgesteld of er benutbare arbeidsmogelijkheden zijn. Deze vaststelling wordt gedaan conform de richtlijnen van het UWV en is een verplichting in het kader van de Wet verbetering Poortwachter.

Conform richtlijnen van UWV

Het expertise rapport wordt opgesteld aan de hand van de richtlijnen van het UWV. Daarom is het rapport ‘UWV proof’ te noemen. U kunt een rapport van Het Expertise Orgaan dus prima gebruiken in uw contact met het UWV.

Meer weten

Heeft u (andere) vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Ook kunt u de andere Veel gestelde vragen erop naslaan. Hier vindt u antwoord op tal van relevante vragen.

Wat kan een succesvolle IVA claim mij als werkgever opleveren?

Wat kan een succesvolle IVA-claim u als werkgever opleveren?

Een succesvolle IVA claim kan u als werkgever flinke besparingen opleveren. Door interventie van Het Expertise Orgaan worden deze gerealiseerd. We laten dit zien aan de hand van onderstaand praktijkvoorbeeld.

Een praktijkvoorbeeld

Werknemer Y is in januari 2011 in dienst gekomen voor bedrijf X met een flex contract voor 6 maanden. Vanwege medische redenen meldt de werknemer zich ziek op 31-05-2011. Na de ziekmelding gaat de werknemer ziek uit dienst en doorloopt 104 weken ziekte waarin werkgever het loon moet doorbetalen. Per einde wachttijd (01-06-2013) wordt er een WIA-uitkering toegekend op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100%.

 • 10 jaar WIA-lasten

Indien de ex-werknemer 10 jaar lang arbeidsongeschikt blijft, draagt deze werkgever 10 jaar lang de WIA-lasten. Deze ex-werknemer heeft een WIA-maandloon van €2.800,- waarvan gedurende de loongerelateerde uitkering (maximaal 38 maanden) 70% van het WIA-maandloon wordt doorbelast aan de werkgever.

 • Rekenvoorbeeld besparing IVA – claim 

Aan einde van de loongerelateerde (LGU) uitkering wordt deze omgezet in een loonaanvullingsuitkering (LAU) of vervolguitkering. Deze doorbelasting bedraagt maximaal 70% van het minimumloon. De werkgever uit ons voorbeeld heeft zijn risico publiek verzekerd bij het UWV, waardoor de totale schade van deze zieke werknemer kan oplopen tot maximaal €206.000,- in tien jaar tijd (LGU 24 maanden, LAU 96 maanden en correctiefactor 1,2).

 • Interventie door Het Expertise Orgaan

Omdat de ex-werknemer echter per 01-06-2015 een IVA -uitkering toegekend krijgt na de interventie van Het Expertise Orgaan, valt deze ex-werknemer niet meer onder het risico van de werkgever.

De besparing gerealiseerd in dit voorbeeld bedraagt dan maar liefst €149.760,-.

Meer weten? neem contact met ons op.

Welke expertises zijn er?

De expertises van het Expertise Orgaan

Wij kunnen u op meerdere gebieden van dienst zijn met onze verzekeringsartsen, psychiaters en arbeidsdeskundigen. Zo beantwoorden wij onze expertises op de door uw advocaat geformuleerde  vraagstelling. Dat betekent dat u altijd een expertiserapportage op maat krijgt die specifiek aansluit op het onderwerp waar verschil van inzicht over bestaat. In alle gevallen wordt u op spreekuur gezien door een  (medisch) specialist zoals een verzekeringsarts, psychiater of arbeidsdeskundige.

In sommige gevallen is er behoefte om het onderzoek uit te breiden. Dat kan in overleg.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

 

Kan bezwaar worden ingediend via een bezwaarschrift bij zaken waarbij mijn arbeidsbeperking of ziekte een rol speelt?

Bent je het niet eens met een beslissing van een overheidsinstantie zoals bijvoorbeeld het UWV, jouw gemeente of de SVB, omdat zij jouw beperking, of jouw (medische) situatie niet goed inschat? Bijvoorbeeld omdat:

 • Het UWV beslist dat je geen of lagere WIA, Ziektewet, Wajong -uitkering krijgt, terwijl je de werkzaamheden waarvan het UWV zegt dat je dat kan in het geheel niet kunt uitvoeren.
 • De gemeente jouw aanvraag regionaal taxivervoer afwijst of een aanvraag voor een maatwerkvoorziening welke voorzieningen onder de WMO vallen, terwijl je vanwege jouw beperkingen daarvoor wel in aanmerking kan komen.
 • Het CIZ besluit dat je geen toegang hebt tot langdurige zorg (Wlz), terwijl je veel zorg nodig hebt.

In deze situaties heb je te maken met een overheidsbesluit, waartegen je bezwaar kunt aantekenen bij het bestuursorgaan zelf. Heb je te maken met een UWV-besluit, dan dien je bezwaar in te stellen bij het UWV. Dat hoort altijd op het besluit zelf te staan. Vind je dit lastig dan kun je ook professionele ondersteuning zoeken. Expertise Orgaan kan je daarbij helpen indien je dat wenst door gespecialiseerde advocaten in arbeidsongeschiktheidszaken in te schakelen.

Wil je zelf een bezwaarschrift schrijven?

Als je het niet eens bent met de beslissing van een overheidsinstantie, kun je bezwaar maken of daarbij professionele ondersteuning vragen via Expertise Orgaan. Dat is vaak wel aan te raden.

Bezwaar maak je door een brief te schrijven: een bezwaarschrift. Het is belangrijk dat je dit binnen zes weken doet, anders kun je geen bezwaar meer aantekenen en staat het besluit vast. De termijn van zes weken begint te tellen vanaf de datum van het besluit. Vind je dit lastig dan kun je ook professionele ondersteuning zoeken. Expertise Orgaan kan je daarbij helpen indien je dat wenst door gespecialiseerde advocaten in arbeidsongeschiktheidszaken in te schakelen.

Medische situatie of beperking bij WMO, UWV of SVB
Als jouw arbeidsbeperking of jouw (medische) situatie een rol speelt in het bezwaar, dan is dit niet altijd eenvoudig. In deze situatie is het mogelijk dat de afhandeltermijn langer duurt (17 weken) omdat een medische beoordeling mogelijk nodig is. 

Wat zijn de gevolgen van mijn chronische ziekte voor mijn inkomen?

Je bent ziek en dat is vervelend. Misschien werk je hierdoor niet of maar gedeeltelijk. Of wil je minder gaan werken. De gevolgen voor jouw inkomen en re-integratie hangen af van jouw situatie. Op de website van het UWV kun je uitzoeken wat de gevolgen zijn in jouw specifieke situatie. Soms kun je in aanmerking komen voor een aanvulling op jouw inkomen. 

Kan ik de eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand vergoed krijgen?

Als je gebruikt maakt van rechtsbijstand, bijvoorbeeld van een jurist, een mediator, of een advocaat, dan zijn daar kosten aan verbonden. Bijvoorbeeld het uurtarief van de advocaat. Maak je gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand? Dan betaal je niet het volledige uurtarief, maar een eigen bijdrage.

 

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt met de polis werk en inkomen meeverzekerd, kun je in veel gevallen een beroep doen op vrije advocaatkeuze waarmee je zelf een gespecialiseerde advocaat kunt aanzoeken. Hiermee vergroot je de kans op een succcesvol bezwaar of beroep aanzienlijk. Het Expertise Orgaan kan je hierbij behulpzaam zijn.

Wat zijn Griffierechten bij beroep arbeidsongeschiktheid

Griffierechten zijn de kosten die je moet betalen aan de griffie (het secretariaat) van de rechtbank. Gesubsidieerde rechtsbijstand dekt alleen de kosten van een advocaat of een mediator.

Griffierechten vallen hier niet onder: je betaalt deze in principe zelf. Je moet deze kosten van tevoren aan de rechtbank betalen als je beroep in wilt stellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank. Als je niet op tijd betaalt, wordt jouw rechtszaak mogelijk niet in behandeling genomen. Expertise Orgaan kan je daarbij helpen indien je dat wenst door gespecialiseerde advocaten in arbeidsongeschiktheidszaken in te schakelen. Het Expertise Orgaan kan je hierbij behulpzaam zijn.

Bestaat er recht op vergoeding(en) bij een laag inkomen?

 • Vermindering griffierechten

Heb je een laag inkomen, dan kun je vermindering van de griffierechten vragen. Jouw advocaat  kan voor de aanvraagformulieren zorgen. Expertise Orgaan kan je daarbij helpen indien je dat wenst door gespecialiseerde advocaten in arbeidsongeschiktheidszaken in te schakelen.

Bijzondere bijstand

Onder voorwaarden kun je met een laag inkomen bijzondere bijstand krijgen voor de kosten van rechtsbijstand bij jouw gemeente. Je krijgt jouw eigen bijdrage, de verlaagde griffierechten en de proceskosten (gedeeltelijk) vergoed. Bijzondere bijstand vraag je aan bij jouw gemeente