Het onzichtbare financiële belang van cliënten voor toekenning IVA of volledige arbeidsongeschiktheid 80-100%

Het toekennen van een IVA-uitkering of vaststelling van volledige arbeidsongeschiktheid (80-100% WIA) heeft verstrekkende financiële gevolgen voor cliënten, die vaak niet direct zichtbaar zijn. Naast de UWV-uitkering zijn er aanvullende financiële aspecten zoals een mogelijke WIA-hiaat verzekering, woonlastverzekering en premievrijstelling van pensioen die een significante impact hebben op het toekomstig inkomen van de cliënt bij […]

Het belang van een urenbeperking bij WIA en AOV

Wat is een urenbeperking bij WIA en AOV? Een urenbeperking houdt in dat iemand niet in staat wordt geacht om hele dagen te werken. Een verzekeringsarts moet over het algemeen terughoudend zijn bij het duiden van een urenbeperking. Hij kan deze toekennen als er bijvoorbeeld sprake is van een verminderde energetische belastbaarheid. Dat kan het […]

5 relevante wetenswaardigheden over het CBBS-systeem wat het UWV hanteert om geschikte functies te duiden o.b.v. de FML van de UWV-verzekeringsarts

In de wereld van UWV-arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen is het Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) essentieel voor het vaststellen van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit complexe systeem, beheerd door het UWV en alleen toegankelijk voor haar medewerkers, assisteert bij het identificeren van passende functies voor een individu, gebaseerd op de functionele mogelijkheden en beperkingen die zijn vastgelegd in de Functionele […]

De rechten en plichten op een rij voor cliënten bij medische keuringen door specialisten of deskundigen in het kader van arbeidsongeschiktheid.

Vijf praktische en relevante tips bij het optimaal begeleiden van dit proces. Wanneer uw cliënt onderworpen moet worden aan een medische keuring door een UWV-verzekeringsarts, een verzekeringsarts van een AOV-verzekeraar of aangewezen medisch specialist in het kader van arbeidsongeschiktheid, zijn de rechten anders dan die van een reguliere patiënt bij bijvoorbeeld een huisarts. In het […]

De meerwaarde van een (gratis) Kans analyse bij Rechtsbijstandsverzekering door het Expertise Orgaan voor advocaten

In de juridische context van het realiseren van rechtvaardigheid voor cliënten kan nauwkeurigheid bij het inschatten van de proceskansen in juridische UWV-procedures essentieel zijn. Hierbij kan een gratis kans analyse van het Expertise Orgaan van onschatbare waarde zijn voor advocaten. Deze analyse belicht niet alleen de potentiële kans van slagen in beroepszaken, maar biedt ook […]

Hoe krijgen we in de AOV wereld een gelijk speelveld voor de AOV-verzekerde en de AOV-verzekeraar?

In de wereld van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) staan advocaten vaak voor complexe uitdagingen. Dit artikel belicht enkele van deze uitdagingen en hoe het Expertise Orgaan (EO) kan helpen om een gelijker speelveld te creëren voor zowel de AOV-verzekerde als de AOV-verzekeraar. 1. Toegang tot onafhankelijk medisch advies: Toegang tot onafhankelijk medisch advies is cruciaal voor een […]

Hoe kunt u het AOV-second opinion recht effectief benutten voor uw cliënten?

Als specialist van het Expertise Orgaan voor advocaten Arbeidsongeschiktheid (AOV) is het van cruciaal belang om te begrijpen hoe het second opinion recht effectief kan worden ingezet bij AOV-geschillen. Dit recht mede opgenomen in de Gedragscode Claimbehandeling door het Verbond van Verzekeraars maakt het mogelijk dat AOV-verzekerden de mogelijkheid hebben om een tweede mening (Second […]

Casusvoorbeeld. Het belang van gecombineerde verzekeringsgeneeskundige expertise bij de realisatie van een verkorte IVA:

Bij juridische procedures over de aanvraag van UWV-arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen speelt verzekeringsgeneeskundige expertise vaak een doorslaggevende rol. In verhoogde mate speelt dit bij de aanvraag van een verkorte Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (hierna: IVA). Eveneens geldt dat zo in bezwaar of beroep na afwijzing van een verkorte IVA-aanvraag door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Een recente succesvol afgeronde casus […]

Een Gelijke Kans op Arbeidsongeschiktheidsuitkering: Tijd voor Verandering

Het systeem van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in Nederland, uitgevoerd door het UWV, staat al langere tijd ter discussie. Een kritiekpunt dat steeds vaker naar voren komt, is de ongelijkheid die ingebakken lijkt te zijn in de wettelijke systematiek van deze uitkeringen. Het is een ongelijkheid die vooral zichtbaar wordt bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid: […]