Hoe bereken je het maatmanloon?

Het maatmanloon is een cruciaal concept in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. Het maatmanloon vertegenwoordigt het loon dat je verdiende voordat je ziek werd. Dit is het loon dat je zou hebben verdiend als je niet ziek was geworden en in staat was geweest om je normale werkzaamheden uit te voeren. […]

De relevantie van het loonwaarde systeem bij Wajong

Het loonwaarde systeem speelt een cruciale rol voor mensen met een Wajong-uitkering, wat staat voor de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Dit systeem helpt bij het beoordelen van de arbeidscapaciteit van een persoon, rekening houdend met eventuele arbeidsbeperkingen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gebruikt de loonwaarde, die wordt bepaald door het loonwaarde systeem, om te bepalen hoeveel iemand met een […]

Hoe werkt het loonwaarde systeem en wat is de relevantie bij Wajong?

Wat is het loonwaarde systeem? Het loonwaarde systeem is een gestandaardiseerde methode die wordt gebruikt om de productiviteit van een werknemer in een specifieke functie te beoordelen. Het is een bijzonder nuttig instrument bij het beoordelen van de arbeidscapaciteit van werknemers met een arbeidsbeperking. De kern van het loonwaarde systeem is het concept van ‘loonwaarde’. De loonwaarde […]

Wat is het verschil tussen IVA, WGA en WIA?

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een belangrijke wet in Nederland die bedoeld is om financiële ondersteuning te bieden aan werknemers die na twee jaar ziekte nog steeds arbeidsongeschikt zijn. Deze wet erkent dat ziekte of handicap de mogelijkheid van een persoon om te werken kan beïnvloeden, en streeft ernaar om deze werknemers te […]

Het belang van de FML

De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) speelt een cruciale rol in het beoordelingsproces van arbeidsongeschiktheidsclaims in Nederland. Het belang van de FML en het CBBS in dit proces kan niet worden onderschat. Ze zorgen ervoor dat de beoordeling van arbeidsongeschiktheidsclaims eerlijk, consistent en nauwkeurig is, en dat mensen met beperkingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om […]

Wat is de FML?

De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) is een cruciaal document dat wordt gebruikt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. Het speelt een centrale rol in de beoordeling van arbeidsongeschiktheidsclaims. De FML is een uitgebreide lijst die de functionele mogelijkheden en beperkingen van een persoon beschrijft. Het wordt opgesteld door een verzekeringsarts na een grondige medische beoordeling van […]

Hoe werkt het CBBS?

Het CBBS beschikt over een uitgebreide database die informatie bevat over verschillende soorten werk en de fysieke en mentale eisen die deze banen aan een persoon stellen. Deze database is een essentieel hulpmiddel voor het beoordelen van de mate waarin een persoon in staat is om te werken, gezien zijn of haar medische toestand en […]

Wat is het CBBS?

Het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) is een gespecialiseerd systeem dat wordt gebruikt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. Het doel van dit systeem is om de arbeidscapaciteit van een persoon nauwkeurig te beoordelen, met name in het kader van arbeidsongeschiktheidsclaims. Het CBBS speelt een cruciale rol bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid van een persoon. Het […]

Het verschil tussen bezwaar en beroep

Het maken van bezwaar en het instellen van beroep zijn twee juridische stappen die je kunt nemen als je het niet eens bent met een beslissing van een overheidsinstantie. Hoewel ze vergelijkbaar kunnen lijken, zijn er belangrijke verschillen tussen de twee. Bezwaar Een bezwaar is een formeel juridisch middel dat je kunt gebruiken als je het niet […]

Hoe bereken je het arbeidsongeschiktheidspercentage wat het UWV vaststelt?

Het arbeidsongeschiktheidspercentage dat door het UWV wordt vastgesteld, is een maatstaf voor de mate waarin een persoon arbeidsongeschikt is. Dit percentage wordt berekend op basis van het loon dat een persoon nog kan verdienen ondanks zijn of haar beperkingen, in vergelijking met het loon dat hij of zij verdiende voordat de beperkingen optraden. Stap 1: […]